EIENDOMSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

EIENDOMSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Kontakt oss

Takst og boligsalgsrapport

Som selger er du ansvarlig for at riktige opplysninger gis kjøper. Dette gjelder også opplysninger gitt av takstmann. Ansvaret er det samme om du velger å selge bolig selv eller benytter eiendomsmegler.

Av Codex Advokat og Eiendomsadvokater.no

9. juli 2012

Selgeren har opplysningsplikt, mens kjøperen har undersøkelsesplikt. Opplysningsplikten til selger går generelt foran kjøpers undersøkelsesplikt. Fortielse av kjennskap til eventuelle feil og mangler kan medføre erstatningsansvar, prisavslag eller heving av kjøpet.

Bra for både kjøper og selger

En grundig teknisk vurdering av boligen tjener både kjøper og selger. Takseringsforbundene har utviklet en felles rapport som har fått navnet Boligsalgsrapport. Boligsalgsrapporten beskriver boligens tekniske tilstand. Det oppstår vesentlig færre tvister der Boligsalgsrapport foreligger.

Eiendomsmeglere kan anslå verdi og standard på en bolig, men sjekker ikke boligens tekniske tilstand slik som en takstmann. Man bør dessuten benytte seg av en takstmann som har god kjennskap til byggteknisk verdi, kjenner regelverket og er tilsluttet et forbund. Takstmenn har som regel bakgrunn som byggmester eller bygningsingeniør i tillegg til takstmannutdanningen. Vi i Eiendomsadvokater kan hjelpe deg å velge takstmann.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Det er uforpliktende å sende oss en henvendelse.

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 80 ansatte
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater