Tilstandsrapport: Dette er viktig

Ved salg av boliger og fritidseiendommer, viser tall fra Forbrukerrådet at syv av ti boliger har feil og mangler, samt at halvparten av manglene ikke oppdages før seks år etter salget. For å redusere bekymringen for at man som selger og kjøper av eiendom kommer i en rettslig konflikt, er det viktig at informasjonen vedrørende eiendommens tekniske tilstand blir fremhevet tidlig i salgsprosessen ved hjelp av en tilstandsrapport.

05/07/2019

Hva er en tilstandsrapport?

Definisjon: En tilstandsrapport er i prinsippet en teknisk tilstandsanalyse som benyttes ved omsetning av eiendommer i Norge.

Hvorfor benytte tilstandsrapport?

Ved å benytte en tilstandsrapport vil takstmannen foreta en grundig gjennomgang av eiendommen og dens verdi, samt beskrive eiendommens behov for reparasjoner, fornyelser og vedlikehold. I forbindelse med utarbeidelsen av tilstandsrapport vil takstmannen foreta visuelle observasjoner av eiendommens tilstand, og det vil bli foretatt inspeksjon på tilgjengelige deler av bygningens konstruksjoner, samt bli foretatt enkelte inngrep dersom det avdekkes behov for dette.

I tilstandsrapporten vil takstmannen henvise til såkalte «levetidsbetraktninger» som innebærer en beskrivelse av hva som anses som normal levetid for den aktuelle bygningstekniske delen. Videre benyttes såkalte «tilstandsgrader» i tilstandsrapporteb for å angi eventuelle byggtekniske tilstandssvekkelser, hvoretter TG 1 utgjør det svakeste symptomet på en tilstandssvekkelse i bygget, mens TG3 tilkjennegir at bygningsdelen har kraftige symptomer på tilstandssvekkelse. Dette medfører at man som potensiell kjøper av eiendommen forholdsvis raskt vil kunne få en oversikt over de viktigste byggtekniske forholdene ved eiendommen.

Hva er forskjellen på tilstandsrapport og verdi- og lånetakst?

Tilstandsrapport skiller seg fra verdi- og lånetaksten ved at tilstandsrapporten gir en grundigere og mer omfattende beskrivelse av eiendommens tekniske tilstand.

En tilstandsrapport vil dermed være en særskilt sentral kilde til informasjon for kjøper av eiendommen, om hvilken tilstand han kan forvente at eiendommen har, samt hvilke vedlikeholdskostnader mv. som må påregnes i overskuelig fremtid. Dette er også årsaken til at en verditakst ordinært koster ca. 4.000,- til 5.000,- kroner, mens en tilstandsrapport koster ca. 9.000,- kroner.

Hva er formålet med en tilstandsrapport?

Det er foreløpig ikke obligatorisk å benytte tilstandsrapport ved eiendomssalg, men ettersom erfaring viser at mengden reklamasjoner reduseres ved bruk av tilstandsrapporter, så vil tilstandsrapporten antageligvis i fremtiden bli innført som et obligatorisk krav ved omsetning av eiendommer i Norge.

Hovedformålet med å benytte en tilstandsrapport er dermed å skape en ekstra trygghet for kjøper og selger ved eiendomssalget, slik at man kan forebygge og unngå konflikter mellom partene i etterkant av salget.

Tilstandsrapporten erstatter imidlertid ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke eiendommen som skal kjøpes, og utgjør således ikke noen garanti for at eiendommen ikke vil kunne ha feil og mangler. Tilstandsrapport bidrar likevel til økt trygghet for alle parter i salgsprosessen.

Vi bistår klienter over hele landet.

Irene Banner

Vi bistår med ditt boligsalg

Vår eiendomsmegler bistår med kontrakt, oppgjør og tinglysing etter privat boligsalg. Vår eiendomsavdeling bistår også private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater