Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Videresalg av kontraktsposisjon

En boligkjøper som kjøper bolig under oppføring kjøper en bolig som i mange tilfeller først skal overtas flere år senere. I mange tilfeller kan livssituasjonen endre seg for boligkjøper, og denne ønsker å videreselge sin kontraktsposisjon før boligen er ferdig.

Videresalg av kontraktsposisjonI sin kjøpekontrakt med utbygger er det som regel regulert hvorvidt et videresalg er mulig før eiendommen skal overtas av kjøper, K1. Dersom det ikke er mulig å videreselge sin kontraktsposisjon må K1 fullføre sin avtale med utbygger, og deretter overføre eiendommen videre til en ny kjøper, K2, dersom et videresalg har funnet sted. Gjennomføring av et videresalg må således avvente. I de tilfeller hvor utbygger åpner opp for et videresalg av kontraktsposisjon krever utbygger i en del tilfeller et transportgebyr. Gebyr dekker eventuelt merarbeid som utbygger har i forbindelse med en transport.

Boligkjøper, K1, kan altså videreselge sin kontraktsposisjon så lenge utbygger aksepterer å skulle forholde seg til ny kjøper, K2. K2 overtar i slike tilfeller alle rettigheter og plikter som K1 har etter avtalen med utbygger. K2 trer da inn i K1´s posisjon i kjøpekontrakt når det gjelder betaling av forskudd, betaling av kjøpesum, evt. tilvalg som er avtalt med mer.

Når K2 overtar kontraktsposisjonen til K1 bør partene i tillegg inngå en egen avtale som gjelder mellom K1 og K2. I et stigende marked kan K1 selge sin kontraktsposisjon til K2 for en høyere pris, og oppnår således en fortjeneste ved videresalget.

Dersom en megler bistår med et videresalg av kontraktsposisjon og K2 er en forbruker vil denne merverdien / fortjenesten for K1 bli oppbevart på meglers konto inntil K2 har overtatt eiendommen og hjemmel er tinglyst på K2. Dersom det fortsatt er lang tid til overtagelse kan K1 altså måtte vente en stund på å få utbetalt sin gevinst ved et videresalg. Dersom K1 har betalt forskudd til utbygger betaler K2 dette til megler ved avtale om transport av kontraktsposisjon. Når utbygger har godkjent transport samt at nødvendig garantier (§ 47 – garanti) er transportert til K2 kan K1 få tilbakebetalt sitt forskudd som er innbetalt til utbygger tidligere.

Codex Advokat Oslo AS kan yte bistand til transport av kontraktsposisjon og oppgjør av eventuell merverdi for K1. Vi besørger en trygg og sikker avslutning på eiendomshandelen for begge parter. Vi kan bistå raskt og effektivt, og vi er landsdekkende. Vi har stilt påkrevd sikkerhet, og innehar nødvendig tillatelse fra Finanstilsynet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.