Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Spørsmål og svar om feil og mangler

Feil i tilstandsrapport?

En tilstandsrapport inneholder tekniske opplysninger ved eiendommen. Dersom den faktiske tilstanden på en eiendom ikke er i overensstemmelse med innholdet i tilstandsrapporten, kan dette innebærer

Les mer

Muggsopp i hus?

Har du kjøpt en eiendom med fuktskader/muggsopp, kan det foreligge en mangel ved eiendommen. Les mer om muggsopp her.

Les mer

Råteskader i hus?

Erfaringsmessig, og ikke uventet, er det rom med innlagt vann som er mest utsatt for råte. Råteskader foreligger også hyppig på loft og i kjellere.

Les mer

Vannskader i hus?

Boligens bad er spesielt utsatt for denne type skade, fordi det her brukes mye vann, og deler av dette renner ofte rett ned på gulvet

Les mer

Forsikring ved vannskade?

Kostnadene ved utbedring av vannskader kan potensielt være høye, og det er viktig at ansvaret kanaliseres på et tidlig tidspunkt. Gjennom innboforsikringen vil man også

Les mer

Skadedyr i hus?

Så snart man får mistanke om slike skader, anbefales det at man iverksetter tiltak for å avdekke omfanget. Skader forårsaket av skadedyr er potensielt kostbare,

Les mer

Stokkmaur i hus?

Enkelte av oss har et mer anstrengt forhold til småkryp enn andre, og det kan i noen tilfeller medføre en betydelig mental belasting å ha

Les mer

Nabotvist?

Særlig skaper byggeprosjekter samt høyden på busker og trær stadig konflikter mellom naboer. Våre advokater er eksperter på naborett, og kan hjelpe deg med de

Les mer

Heving ved kjøp av bolig?

Dette innebærer at eiendommen blir tilbakeført til selger og at kjøper får tilbakebetalt kjøpesummen. Det skal mye til å kreve heving av et eiendomskjøp. Les

Les mer

Arealsvikt?

Ettersom bestemmelsen er svært generell, har føringene for mangelsvurderingen og den eventuelt etterfølgende beregningen av prisavslag, i stor grad blitt lagt i rettspraksis – med

Les mer

Arealavvik?

Vi anbefaler derfor at man lar seg bistå av advokater med god kjennskap til avhendingsrett generelt, og saker vedrørende arealavvik spesielt dersom man har oppdaget

Les mer

Reklamasjon ved boligkjøp?

I følge Høyesterett er «rimelig tid» innen 2-3 måneder etter mangelen ble oppdaget eller burde ha vært oppdaget. Dersom man ikke reklamerer innen fristen på

Les mer

Vannskader i borettslag?

I noen tilfeller vil vannskaden kunne kreves delvis dekket av selger av andelen og delvis dekket av borettslaget. Les mer om: Nytt i borettslaglov av 2005

Les mer

Krav til støy i boliger?

Det er likevel flere forhold som må vurderes, blant annet boligens alder og forskriftsbestemmelsene som gjaldt på oppføringstidspunktet. Les mer om lydisolasjon her.

Les mer

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Gratis konsultasjon ved forsikringsdekning
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.