Eiendomstvist – Hva dekker min rettshjelpsdekning?

En mann prater i telefonen

Hvis du står i en eiendomstvist, kan du få dekket store deler av dine advokatkostnader fra din rettshjelpsforsikring. En rettshjelpsdekning oppleves som en trygghet for mange i møte med advokat, ettersom forsikringsselskapet vil bære store deler av kostnadene. Vi erfarer imidlertid at rettshjelpsforsikring er et ukjent begrep for mange og at flere ikke kjenner til at dette inngår i deres opprinnelige privatforsikring.

07/06/2022

Rettshjelpsdekningens omfang

Rettshjelpsdekningen i din bolig-/hus-/bygningsforsikring gjelder for tvist tilknyttet den aktuelle eiendommen forsikringen gjelder for.

Din innboforsikring gjelder for tvist som skulle oppstå for deg som privatperson, herunder de fleste eiendomstvister.

De ordinære vilkårene for en rettshjelpsforsikring er at forsikringstakeren betaler en egenandel på 3000–4000 kroner til forsikringsselskapet. For kostnader som overstiger egenandelen, betaler forsikringstaker 20 % og forsikringsselskapet 80 %. Som regel er kostnadsrammen til juridisk bistand begrenset oppad til 100 000 kroner. Utgifter som overstiger dette må man selv dekke fullt ut.

GODT Å VITE!
Naturlig nok er det bare kostnader som anses nødvendige for saken som det kan kreves dekning for under rettshjelpsforsikringen.

Vilkår for dekning – hva skal til?

Vilkåret for å få innvilget rettshjelpsdekning er i utgangspunktet at det har oppstått en tvist mellom deg og en annen part. Vilkåret kan også anses som oppfylt hvis motparten forholder seg passiv over lengre tid.

Hvordan tolker forsikringsselskapene begrepet tvist?

At det har oppstått en tvist betyr at det har oppstått en uenighet, typisk mellom to eller flere parter. Dette må videre til en viss grad kunne dokumenteres overfor ditt forsikringsselskap. Det er derfor vanlig at en tvist anses for å foreligge fra det tidspunktet du har fremsatt et krav og dette kravet er bestridt, helt eller delvis.

Eksempel:
Du sender en e-post til en nabo med krav om at naboens bod, som delvis er oppført på din eiendom, fjernes. Fra det tidspunktet du mottar et avslag på dette kravet, har det i henhold til forsikringsvilkårene oppstått en tvist.

Hvilke eiendomstvister dekkes?

De fleste eiendomstvister omfattes av rettshjelpsdekningen, så fremt ikke annet er spesifikt unntatt i dine forsikringsvilkår.

Betegnelsen eiendomstvist favner vidt. Dette omfatter alle former for tvister relatert til din eiendom, eksempelvis;

Forholdet mellom rettshjelpsdekning og boligkjøperforsikring

Ved kjøp av bolig kan du velge å tegne en boligkjøperforsikring. Ved tegning betaler du et beløp som sikrer deg bistand fra advokat for det tilfellet at du oppdager feil og mangler ved boligen du har kjøpt.

På mange måter vil du være dobbeltforsikret i denne type situasjoner ettersom din rettshjelpsdekning også kan benyttes i denne type tvister. En boligkjøperforsikring vil imidlertid ikke ha et tilsvarende kostnadstak, men det vil påløpe kostnader til egenandel og kjøp av selve forsikringen.

Hvis du ikke har tegnet boligkjøperforsikring eller boligselgerforsikring, kan din rettshjelpsdekning benyttes – så fremt ikke annet fremgår i dine forsikringsvilkår.

Hva kan vi i Codex Advokat bistå med?

Vi i Codex Advokat kan bistå deg med din eiendomstvist og vi har plikt til å vurdere om du har rett til å få dekket en del av kostnadene ved bistand via rettshjelpsforsikring. Vi vil videre være behjelpelige med å søke om rettshjelpsdekning fra ditt forsikringsselskap.

For det tilfellet at du får avslag på dekning fra ditt forsikringsselskap, vil dette normalt bli avklart i en tidlig fase av saken, slik at du unngår kostnader til advokat som du ikke var forberedt på.

Har du kjøpt eller solgt bolig etter 1. januar 2022?

→ Les mer om: Endringer i avhendingsloven 2022

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Kitty

Codex Advokat Oslo AS har bidratt i vesentlig grad til å løse en eiendomssak for oss på en meget god måte for alle parter. Vi har opplevd profesjonell bistand og aktiv oppfølging i hele prosessen.

- - M. Næss

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater