Bistand ved ekspropriasjon?

I korthet kan ekspropriasjon defineres som en form for grunnerverv som er hjemlet i ekspropriasjonsloven, eller i offentlige planer, for eksempel en reguleringsplan. Ekspropriasjon utøves i utgangspunktet fra statlig hold, der det offentlige må erverve grunn eller rettigheter for gjennomføring av tiltak som er direkte hjemlet i lov, vist i offentlige planer. Ekspropriasjon kan også skje der private parter ut fra lov eller offentlig tillatelse har rett til å erverve en annens eiendom.

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater