Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Bistand ved ekspropriasjon?

I korthet kan ekspropriasjon defineres som grunnerverv som er hjemlet i lov. Det kan være ekspropriasjonsloven (oreigningslova) eller i særlovgivning, som for eksempel plan- og bygningsloven. Ekspropriasjon gjennomføres oftest fra det offentlige, der det må erverves grunn eller rettigheter for gjennomføring av tiltak som er direkte hjemlet i lov. Ekspropriasjon kan også av private, etter offentlig tillatelse eller der det er hjemlet i lov.

Utgangspunktet etter norsk rett at en avståelse av grunn skal skje mot full erstatning, jfr. grunnlovens § 105. Spesialbestemmelser om selve erstatningsberegningen finnes i vederlagsloven.

Utgangspunktet etter vederlagsloven er at den som utsettes for ekspropriasjon har krav på erstatning basert på den vurdering som gir den høyeste erstatning ut fra følgende alternative vurderingsprinsipper: salgsverdi, bruksverdi eller utgifter til gjenkjøp.

Beregningen av erstatningen byr erfaringsvis på kompliserte spørsmål, som gjør at man oftest vil ha behov for juridisk bistand.

Det er et hovedprinsipp i norsk rett at avståelse av grunn skal skje mot full erstatning, jf. Grunnloven § 105. Nærmere bestemmelser om selve erstatningsberegningen finnes i vederlagsloven.

Vi bistår ved ekspropriasjon

 

Gratis konsultasjon

Hos oss får du en gratis førstekonsultasjon ved saker med forsikringsdekning. Usikker på om du har en sak? Ta kontakt med oss, så skal vi se om vi kan hjelpe deg.

Codex Advokat bistår klienter ved ekspropriasjonsrettslige problemstillinger, og ellers bistand ved grunnerverv dersom det ikke er nødvendig å gå veien om ekspropriasjon. Eiendomsavdelingen yter bistand ved forhandlinger og skjønn for domstolene.

Erstatningsfastsettelse for alle tvungne eiendomsinngrep skjer ved ekspropriasjonsskjønn etter skjønnsprosessloven av 1917. Det følger av lovens § 54 at den som utsettes for ekspropriasjon har krav på dekning av nødvendige utgifter til juridisk og teknisk bistand under skjønnssaken i første instans.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Gratis konsultasjon ved forsikringsdekning
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.