Om eiendomsadvokater.no

Topp banner familierettsadvokater no skilsmisse guide

Eiendomsadvokater.no er en del av Codex Advokat Oslo.


Codex er et spesialisert advokatfirma med kontorer både i Oslo, Trondheim og Tromsø. Våre advokater har lang erfaring innen eiendomsrett og bistår private og næringsdrivende både nasjonalt og internasjonalt.

Hvem er vi?

Codex Advokat er i tillegg til å være en del av det internasjonale advokatnettverket IAG, også medlem av INTA (International Trademark Association) og kan tilby juridisk bistand både i Europa, USA og Asia.

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til:

 • feil eller mangler ved boligkjøp
 • plan- og bygningssaker
 • arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter
 • seksjonering og reseksjonering
 • fradeling av tomt
 • tomtefeste
 • selge bolig selv

Vi har etablert en egen oppgjørsavdeling som ledes av statsautorisert eiendomsmegler som bistår dersom du ønsker å selge bolig eller hytte enten på det åpne markedet eller gjennom generasjonsskifte, arv, gave eller salg innad i familie.

Familie og arv

Våre familierettsadvokater bistår med:

 • skilsmisse og samlivsbrudd
 • deling ved skilsmisse
 • skilsmisseoppgjør
 • skifteoppgjør
 • barnefordeling
 • samboeravtale
 • ektepakt
 • særeieavtaler

I forhold til arv bistår vi ved:

 • dødsboskifte
 • generasjonsskifte
 • arveoppgjør
 • testament

Arbeidsrett

Våre arbeidsrettsadvokater bistår deg ved:

 • oppsigelse
 • avskjed
 • ansettelse, arbeidskontrakt
 • virksomhetsoverdragelse
 • omstrukturering
 • arbeidsleie
 • varsling, intern granskning
 • permittering

Vi bistår ledere ved forhandling av arbeidsavtaler og incentivløsninger.

Skatt

Våre skatteadvokater bistår bl.a. med:

 • skatterådgivning
 • bokettersyn
 • klagesaker
 • selvangivelser
 • arbeide i utlandet
 • flytte utenlands
 • inntekt eller formue i utlandet
 • skatteamnesti / frivillig retting

Personskade

Vi har Norges største personskadeavdeling og vi hjelper deg med å få det erstatningsoppgjør du har krav på.

Våre personskadadvokater bistår vi ved:

 • yrkesskade
 • trafikkskade
 • arbeidsulykke
 • pasientskade

IPR / rettigheter

Våre rettighetsadvokater bistår med sikring-, registrering-, tvister- og avtaler i forhold til:

 • varemerker
 • patenter
 • domener
 • opphavsrett
 • forretningshemmeligheter / knowhow
 • it-kontrakter og produktetterlikningsaker

Entreprise

Codex Advokat har egen entrepriseavdeling som bistår offentlige- og private aktører i forhold til:

 • entreprisekontrakter
 • entreprisetvister

Avdelingen holder løpende entreprisekurs for entreprenører, utbyggere og offentlige aktører.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater