Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Energimerking

Krav til energimerking og energiattest ved salg og utleie av boliger ble innført fra 1. juli 2010. Målet med energiattesten var å øke bevisstheten om energibruk, ulike oppvarmingsløsninger og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv.

Selve utfyllingen av energiattesten skal være enkel, forbrukervennlig og kostnadsfri. Det kreves altså ingen kompetanse for å energimerke eksisterende boliger. Energiattesten kan utarbeides via internett, og det anbefales at selger har en takst/prospekt eller tegninger av boligen. Av boligeiere som energimerker sin bolig, velger 80% den enkle løsningen. Dersom boligeier ønsker bistand til å energimerke sin bolig kan eksperter engasjeres, for eksempel en takstmann eller eiers energiselskap. Unntatt fra energimerking er frittstående bygninger, det vil si eneboliger under 50 kvadratmeter.

 

Dersom du som boligeier velger en detaljert registrering, vil du få en mer presis og riktig energimerking av din bolig. Dersom du har gjort tiltak i boligen som du ikke får registrert ved en enkel registrering, anbefales du å velge en detaljert registrering.

Energimerking består av en oppvarmingskarakter og en energikarakter. Oppvarmingskarakteren viser i hvilken grad bygningen kan benytte fornybar energi til oppvarming og varmtvann. Energikarakteren strekker seg fra A til G og viser hvilken energistandard som gjelder for den aktuelle boligen.

Ved boligsalg er eier/selger ansvarlig for å gi riktige opplysninger om boligen. Det er således eier/selger som er ansvarlig for at energiattesten er riktig.  Dersom selger ikke har tilstrekkelig kunnskap om boligen og dens beskaffenhet, bør eier/selger vurdere å få en ekspert til å foreta energimerkingen.

For det tilfellet at det er gitt uriktige opplysninger ved energimerkingen, kan selger komme i ansvar på samme måte som ved andre eventuelle uriktige opplysninger som gis om boligen. En eventuell erstatning/prisavslag til kjøper ved påvist avvik ved energiattest, kan knytte seg til tiltak som styrker energieffektiviteten ved boligen slik at den kan oppnå den karakter som kjøper er forespeilet.

På sikt mener Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at eiendommens energimerking kan, sammen med flere forhold – deriblant beliggenhet, ha betydning for hvilken salgssum man oppnår ved salget av eiendommen.

Det er kun ved salg og utleie at energimerking av bolig kreves. For yrkesbygg på 1000 kvadratmeter BRA eller mer, gjelder kravet om at det skal foreligge gyldig attest uavhengig av salg og utleie.

Energiattesten er gyldig i 10 år. Du kan oppdatere energiattesten når som helst ved å oppdatere opplysninger om eiendommen. Dersom du har gjort tiltak på eiendommen, er det fornuftig å besørge en ny energiattest slik at energimerkingen til enhver tid gjenspeiler eiendommens reelle forhold .

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.