Heftelse Eiendom

En dame sitter i en sofa og leser en bok. Foto

Grunnboken for en eiendom inneholder rettigheter og heftelser. En tinglyst heftelse er en bestemmelse som er registrert i grunnboken på en eiendom. Hvorfor er det viktig å være kjent med det som er tinglyst på din eiendom?

30/04/2024

Tinglyste heftelser

Som eier av en eiendom er det viktig å være kjent med tinglyste heftelser.

Ved overdragelse av eiendom blir som hovedregel alle rene pengeheftelser slettet. Typiske rene pengeheftelser er pantedokument til bank som har pant i eiendom som sikkerhet for boliglån. Ved overdragelse vil normalt selgers lån innfris ved utbetaling av oppgjør slik at banken sletter pantedokument. Banken har ikke lenger behov for den sikkerheten som er knyttet til det tinglyste pantedokumentet når lån er innfridd.

Andre heftelser vil normalt følge eiendommen ved et salg. Det kan være en veirett som sier at naboen har rett til å kjøre på veien som går over din eiendom. Andre heftelser er for eksempel gjerdeplikt som sier at du har en plikt til å sørge for at din eiendom er inngjerdet, eller har gjerde på en eller flere sider.

Typiske heftelser er veiretter, adkomstretter, vannretter, rett til å anlegge vannledning og/eller kloakkledning og lignende.

En slik heftelse kan begrense egen bruk av eiendommen. Dersom en nabo har en tinglyst rett til å benytte vei som går over din eiendom kan ikke denne veien sperres.

Slette tinglyste heftelser

Tinglyste dokumenter kan også begrense eierens rådighet over eiendommen i form av boretter, byggebegrensninger, forkjøpsretter og lignende. For å avklare hvorvidt tinglyste heftelser kan slettes må en se på innholdet. I en del tilfeller kan innholdet i et tinglyst dokument være uklart.

Sletting av et tinglyst dokument kan skje ved at rettighetshaver samtykker til sletting. I noen tilfeller kan det være vanskelig å avklare hvem det er som er rettighetshaver. Tidligere var det mulig å tinglyse rettigheter hvor en persons etterkommere har en rettighet. Da kan det være problematisk å finne riktig rettighetshaver. Dersom rettighetshaver er et selskap kan eksempelvis omstrukturering av selskapet medføre problemer i forbindelse med ev. sletting av heftelse.

Dersom rettighetshaver ikke er kjent er det mulig å oppnå sletting av tinglyst dokument ved kunngjøring.

Det må avklares hvorvidt innholdet fortsatt har relevans. En personlig borett bortfaller når rettighetshaver dør. Rettigheten slettes ikke før det sendes begjæring om sletting til Statens kartverk.

Når og hvor skal man begynne?

Det anbefales å holde grunnboken oppdatert til enhver tid. Dersom grunnboken ikke er oppdatert anbefales det å undersøke grunnboken før et eventuelt salg igangsettes for å avklare om rettigheter kan slettes. Dersom grunnboken ikke er ryddet kan dette medføre støy i salgsprosessen.

Start med å innhente grunnboken, og gå gjennom tinglyste rettigheter. Bestill det tinglyste dokumentet slik at du får nødvendig informasjon om innholdet i det som er tinglyst. Dersom et tinglyst dokument ikke lenger har relevans kan det slettes i grunnboken slik at tinglyste heftelser ikke medfølger ved salget. Dette kan ha betydning for oppnåelig salgspris.

Hva gjør vi for deg?

Dersom du ønsker bistand til å gjennomgå tinglyste dokumenter, og fullt ut forstå innholdet i og konsekvenser av det tinglyste dokumentet har vi jurister som kan bistå.

Sitat irene

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Irene Banner

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater