Tinglysing - Hvordan fungerer det?

Portrett av en dame

Hva er tinglysing, og hvordan fungerer det? I denne korte artikkelen får du en kjapp oversikt.

14/09/2022

Hva er tinglysing?

I forbindelse med seksjonering er tinglysing et sentralt begrep.

Tinglysing er et formelt krav for gjennomføring av seksjonering i likhet med kommunal godkjenning.

Hvordan fungerer tinglysing?

Når seksjoneringsbegjæringen er ferdigbehandlet sender kommunen den til tinglysing hvor det da opprettes et grunnboksblad for hvert seksjonsnummer.

Seksjoneringen anses formelt gjennomført når seksjoneringsbegjæringen er tinglyst.

Hvorfor tinglyse?

Tinglysing gir en sikkerhet for seksjonseieren i form av at seksjonseier blir oppført som hjemmelshaver. Tinglysing gir også eieren muligheter til å råde over sin seksjon, herunder tinglysing av pantedokumenter i forbindelse med banklån mv, rettigheter/plikter som tilligger seksjonen og leieavtaler.

I og med at seksjoneringsbegjæringer tinglyses, og skaper grunnlag for rettigheter i den enkelte seksjon for både panthavere og rettighetshavere, er nøyaktighet i hele prosessen meget viktig.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat fra Tonje

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Har du spørsmål om tinglysing?

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater