Selge hytte selv

Stadig flere velger å selge hytte selv. Noen ganger er det av praktiske årsaker da det ikke er meglerkontor i området hvor hytten er plassert. Da må du som selger uansett gjennomføre visning selv. Dersom du velger å selge hytte selv kan vi bistå med kontrakt, oppgjør og tinglysing.

06/03/2014

Du som selger hytte selv trenger kun å avtale pris og overtagelsestidspunkt med ny eier. Opplyser du om alle forhold som du kjenner til ved hytten samt selger hytten «som den er» er du godt sikret mot eventuelle mangelskrav fra kjøper.

Vi hjelper til etter salget

Når salg er gjennomført utarbeider vi kjøpekontrakt, mottar kjøpesummen fra kjøper, besørger tinglysing og forestår oppgjør:

  • Kjøpekontrakt – Opplysninger gitt til kjøper medtas i kjøpekontrakt. Da har du som selger hytte selv god dokumentasjon på hvilke opplysninger kjøper har fått.
  • Motta kjøpesum – Innbetalt kjøpesum blir stående på vår klientkonto inntil skjøte er tinglyst. Dette skaper trygghet for begge parter når man velger å selge hytte selv.
  • Tinglysing – Etter at kjøper har innbetalt kjøpesum oversender vi skjøte samt evt. pantedokument for tinglysing. Dette er igjen en trygghet for begge parter når man velger å selge hytte selv.
  • Oppgjør – Etter at skjøte, og evt. pantedokument er tinglyst forestår vi oppgjør. Vi innfrir lån knyttet til tinglyst pant, innfrir evt. restanser på husleie/kommunale avgifter og lignende og utbetaler nettoproveny til selger.

Få bistand til salg av hytte

Vi er opptatt av trygghet for begge parter i alle ledd, og vil forestå en trygg og sikker eiendomshandel når du velger å selge hytte selv.

Vi ønsker å gjøre prosessen lett for deg, og kan gi deg gode råd underveis ved å selge hytte selv.

Basispakken – du finner kjøper selv og vi sikrer en fullverdig og korrekt overføring av eiendommen – har en fast pris på kr. 16.200,- inkl. mva.

Veiledningspakken – vi hjelper deg å finne den rette kjøper og deretter sikre en fullverdig og korrekt overføring av eiendommen – har en fast pris på kr. 34.400,- inkl. mva.

Alle boligsaker må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingene kan være til dels komplekse og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Vi bistår klienter over hele landet.

Irene Banner

Vi bistår med ditt boligsalg

Vår eiendomsmegler bistår med kontrakt, oppgjør og tinglysing etter privat boligsalg. Vår eiendomsavdeling bistår også private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater