Verdivurdering og verdi- og lånetakst

Av ulike årsaker vil man kunne få behov for å få anslått markedsverdien på sin eiendom. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med planlegging av eller i forbindelse med kjøp og salg av eiendom, refinansiering eller ved skattespørsmål. I slike tilfeller kan man, avhengig av behov, innhente en verdivurdering eller en verdi- og lånetakst.

05/07/2019

Hva er en verdivurdering?

Definisjon: En verdivurdering vil være en kortfattet vurdering av hvilken verdi eiendommen etter eiendomsmeglerens syn har på det åpne marked.

Den vil i stor grad være basert på objektive kriterier som størrelse, beliggenhet og standard.

Meglers verdivurdering

En verdivurdering vil man kunne få innhentet fra en eiendomsmegler. Den vil være basert på en vurdering av den aktuelle eiendom sett opp mot hva andre sammenlignbare eiendommer i området er solgt for den siste tiden.

Verdivurderingen vil ikke inneholde en redegjørelse for og vurdering av eiendommens tilstand. Noen eiendomsmeglere tilbyr vederlagsfrie verdivurderinger, mens andre tar betalt en mindre sum for å utarbeide en verdivurdering.

Verdi- og lånetakst

En verdi- og lånetakst vil utarbeides av en takstmann. Foruten taksert markedsverdi, vil en verdi- og lånetakst også ta stilling til taksert låneverdi. Verdi- og lånetaksten vil videre inneholde en overfladisk vurdering av eiendommens tilstand, men er ikke å anse som en byggteknisk tilstandsrapport. En verdi- og lånetakst vil variere i pris fra takstmann til takstmann, men ligger normalt på mellom 4.000,- og 6.000,- kroner.

En verdi- og lånetakst er som nevnt ikke en byggteknisk tilstandsrapport, og må ikke forveksles med en tilstandsrapport. En tilstandsrapport tar for seg de byggtekniske forholdene ved eiendommen. Det har etter forslag fra bl.a. NITO, Forbrukerrådet og Eiendomsmeglerforetakenes Forening, vært diskutert hvorvidt det bør innføres en plikt til å innhente tilstandsrapport ved eiendomssalg. En ordning med obligatorisk tilstandsrapport er imidlertid foreløpig ikke innført.

Innhente en tilstandsrapport i tillegg til verdi- og lånetakst?

Vi anbefaler imidlertid at det innhentes en tilstandsrapport ved salg av eiendom. Dette vil utgjøre en økt sikkerhet for både kjøper og selger sammenliknet med en verdi- og lånetakst, og vil normalt bidra til å redusere risikoen for tvister i etterkant av salget av eiendommen.

Dersom selger ønsker å tegne eierskifteforsikring, vil eierskifteforsikringsselskapet i enkelte tilfeller kreve at det innhentes tilstandsrapport, blant annet ved salg av en eiendom fra et dødsbo. I tilfeller der eierskifteforsikringsselskapet ikke stiller krav om tilstandsrapport, vil selskapet ofte tilby en rabattert forsikringspremie der dette likevel innhentes.

Vi bistår klienter over hele landet.

Irene Banner

Vi bistår med ditt boligsalg

Vår eiendomsmegler bistår med kontrakt, oppgjør og tinglysing etter privat boligsalg. Vår eiendomsavdeling bistår også private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater