Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Spørsmål og svar om plan- og bygningsrett

Innsyn i byggesak?

Samtlige feil vil kunne føre til at det fattes vedtak som får uheldige konsekvenser. I de aller fleste byggesaker foreligger det alminnelig innsynsrett for alle,

Les mer

Advokat ved byggesak?

Vi tilbyr følgende bistand i forbindelse med planlegging, organisering og gjennomføring av både store og små byggeprosjekter: Rådgivning i forbindelse med organisering av byggeprosesser. Utforming

Les mer

Klage ved byggesak?

Klagefrist Fristen for å klage på en byggesak er tre uker etter at man har mottatt vedtaket. Klagen må som hovedregel være fullstendig innen klagefristen.

Les mer

Byggetillatelse?

Våre advokater kan bistå deg med å søke om byggetillatelse for små og store tiltak. Les mer om plan- og bygningsrett her.

Les mer

Avslag på byggesøknad?

Våre advokater kan bistå deg dersom du har fått avslag på en byggesøknad, herunder ved å fremme en klage på avslaget til Fylkesmannen.   Les mer

Les mer

Bistand i byggesak?

Vi tilbyr følgende bistand i forbindelse med planlegging, organisering og gjennomføring av både store og små byggeprosjekter: Rådgivning i forbindelse med organisering av byggeprosesser. Utforming

Les mer

Bistand med byggetillatelse?

Vi tilbyr følgende bistand i forbindelse med planlegging, organisering og gjennomføring av både store og små byggeprosjekter: Rådgivning i forbindelse med organisering av byggeprosesser. Utforming

Les mer

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.