Byggesaksbehandling - Plan- og bygningsetaten

I Oslo forestås all forberedende saksbehandling av byggesøknader og planinitiativ av Plan- og bygningsetaten. Plan- og bygningsetaten har hovedansvar for kommunens overordnede areal- og transportplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, kartforvaltning samt kart- og delingsforretninger.

18/03/2021

Hvordan forholde seg til Plan- og bygningsetaten?

Vår erfaring viser at ikke alle føler møtet med Plan- og bygningsetaten som enkelt. Man møter et tilsynelatende uoversiktlig regelverk som det for de fleste vil være en utfordring å mestre.

Det er heller ikke uvanlig at regelverket anvendes feilaktig enten av bygningsmyndighetene eller tiltakshaverne. Dette være seg i form av saksbehandlingsfeil, feil forståelse av regelverket eller feilaktige opplysninger i søknader. Alle vil kunne føre til at det fattes vedtak som får uheldige konsekvenser.

Innsyn i byggesak

Samtlige feil vil kunne føre til at det fattes vedtak som får uheldige konsekvenser. I de aller fleste byggesaker foreligger det alminnelig innsynsrett for alle, hvilket gjør at det er mulig å vurdere lovligheten av saksbehandlingen ved å følge en byggesak fra start til slutt hva gjelder selve byggesøknaden, nabovarsler, klager mv.

Feilaktige vedtak

Som advokater kjenner vi i Codex Advokat godt til både regelverket og argumentasjonen som benyttes både av Plan- og bygningsetaten og tiltakshaverne. Vi kan således veilede deg gjennom prosessen samt gi en faglig vurdering av din konkrete sak.

Våre advokater kan bistå deg i forbindelse med blant annet inngivelse av klage på vedtak, inngivelse av tilsvar på klage, vurdering av om det foreligger søknadsplikt for konkrete tiltak samt øvrig juridisk bistand i forbindelse med Plan- og bygningsrett.

Alle boligsaker må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingene kan være komplekse og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater