Dom: Bindende prisoverslag på håndverkertjenester

Høyesterett har i en nylig avsagt dom trukket opp grensen mellom ikke-bindende prisopplysninger og bindende prisoverslag på et entrepriseoppdrag på en større bolig i Oslo. Saken har vært omtalt i media flere ganger og forbrukeren fikk ikke medhold verken i tingretten eller i lagmannsretten. Høyesterett kom imidlertid, i motsetning til lagmannsretten, til at det "estimerte budsjettet" måtte anses som et prisoverslag etter bustadoppføringslova § 41 tredje ledd for de arbeidene som var prissatt, med den konsekvens at sluttsummen for disse arbeidene ikke kunne overstige prisoverslaget med mer enn 15 %.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater