Dom: Bindende prisoverslag på håndverkertjenester

Høyesterett har i en nylig avsagt dom trukket opp grensen mellom ikke-bindende prisopplysninger og bindende prisoverslag på et entrepriseoppdrag på en større bolig i Oslo. Saken har vært omtalt i media flere ganger og forbrukeren fikk ikke medhold verken i tingretten eller i lagmannsretten. Høyesterett kom imidlertid, i motsetning til lagmannsretten, til at det "estimerte budsjettet" måtte anses som et prisoverslag etter bustadoppføringslova § 41 tredje ledd for de arbeidene som var prissatt, med den konsekvens at sluttsummen for disse arbeidene ikke kunne overstige prisoverslaget med mer enn 15 %.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater