Dom: Bruksrett på naboeiendom

LB-2015-178013

Spørsmålet i saken var hvorvidt eieren av en eiendom hadde bruksrett til et trappeløp og en biloppstillingsplass på naboeiendommen. Siden overtakelsen i 2005 og frem til 2014 hadde vedkommende ektepar benyttet det omtvistede trappeløpet og den omtvistede biloppstillingsplassen. Det oppstod tvist om bruken etter 9 år.

Partene var uenige om bruken bare skulle være midlertidig, og det var ikke inngått noen skriftlige avtaler om bruksrettene. 

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater