Brannskade: Etter brann i et bolighus ble huseieren mistenkt og siktet for selv å ha påsatt brannen

Etter brann i et bolighus ble huseieren mistenkt og siktet for selv å ha påsatt brannen, bl.a. på bakgrunn av funn av white spirit i huset etter brannen. Straffesaken ble senere henlagt etter bevisets stilling. Forsikringsselskapene nektet å betale brannerstatning og bygde på at huseieren forsettlig hadde fremkalt brannen, jfr. forsikringsavtaleloven av 1930 § 18 første ledd, jfr. § 19 tredje ledd.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.