Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Dom: Tvist om rådighetsmangler

Saken gjald krav om erstatning for mangel ved fast eiendom etter kontrollansvarsregelen i avhendingsloven § 4-14 førte ledd. Spørsmålet i saken var hvordan det økonomiske

Les mer...

Dom: Bruksrett på naboeiendom

Parten som hevdet bruksrett, hadde en tung bevisbyrde for at det var avtalt bruksrettigheter på naboens eiendom ettersom det ikke forelå noen skriftlig avtale om

Les mer...

Dom: Setningsskade

Det sentrale spørsmålet i saken var hvorvidt skadene var forårsaket av entreprenørens gravearbeid eller om de skyldtes eldre setninger. På bakgrunn av bevisførselen, herunder flere

Les mer...

Dom: Mangel pga. muggsopp

INSTANS: Frostating lagmannsrett – Dom DATO: 2013-11-11 PUBLISERT: LF-2013-22137 STIKKORD: Eiendomsrett. Bruksrett. Avhendingslova. SAMMENDRAG: Lagmannsretten kom til at det forelå mangel etter avhendingslova § 3-9

Les mer...

Dom: Mistanke om påsatt brann i bolighus

INSTANS: Norges Høyesterett – Dom. DATO: 1998-10-27 DOKNR/PUBLISERT: HR-1998-68-B – Rt-1998-1549 STIKKORD: Forsikringsrett. Sivilprosess. Brannforsikring. Gjenopptakelse. Saksomkostninger. Dommer Bruzelius: Saken gjelder begjæring om gjenopptakelse på

Les mer...

Dom: Megleransvar etter uaktsomhet

INSTANS: Norges Høyesterett – Dom. DATO: 2005-06-29 DOKNR/PUBLISERT: Rt-2005-870 STIKKORD: Erstatningsrett. Eiendomssalg. Opplysningssvikt. Eiendomsmegler. Megleransvar. Sakens faktiske bakgrunn: Dommer Bruzelius: Saken gjelder spørsmålet om et

Les mer...

Dom: Innredning og bruk av tilleggsdel

INSTANS: Norges Høyesterett – Dom. DATO: 2004-11-11 DOKNR/PUBLISERT: HR-2004-1884-A – Rt-2004-1711 STIKKORD: Obligasjonsrett. Boligrett. Eierseksjoner.   (1) Dommer Stabel: Saken gjelder spørsmål om eierseksjonsloven hindrer

Les mer...

Dom: Prisavslag for parkeringsplasser

INSTANS: Agder lagmannsrett – Dom. DATO: 2009-12-07 DOKNR/PUBLISERT: LA-2009-76163 STIKKORD: Avhendingslova § 4-19 første ledd. Reklamasjon. Mangel. Sakens faktiske bakgrunn Våren 2007 la Ida Marie

Les mer...

Dom: Prisavslag for mangler på bad

INSTANS: Frostating lagmannsrett – Dom DATO: 2009-11-10 PUBLISERT: LF-2009-115248 STIKKORD: Eiendoms- og bruksrett. Sakskostnader. Avhendingslova § 3-8, § 3-9 og § 4-12 samt tvisteloven §

Les mer...

Domstolsnytt – arkiv

24.10.2017 Dom: Erstatningsansvar for kontraktsmedhjelpere på ulovfestet grunnlag | Spør advokaten! Dom: Erstatningsansvar for kontraktsmedhjelpere på ulovfestet grunnlag. Våre advokater har 20 års erfaring med eiendomsrett.

Les mer...

Dom: Prisavslag ved rehabilitering og fellesgjeld

INSTANS: Norges Høyesterett – Dom. DATO: 2008-06-25 DOKNR/PUBLISERT: HR-2008-1138-A – Rt-2008-976 STIKKORD: Obligasjonsrett. Borettslag. Fellesgjeld. Prisavslag. Selgers opplysningsplikt. Avhendingsloven § 3-7, § 3-8. SAMMENDRAG: To

Les mer...

Dom: Rotteskader

INSTANS: Norges Høyesterett – Dom. DATO: 2008-06-25 DOKNR/PUBLISERT: HR-2008-1135-A – Rt-2008-963 STIKKORD: (Rottedommen) Obligasjonsrett. Salg av fast eiendom. Prisavslag. SAMMENDRAG: En bolig var solgt «

Les mer...

Dom: Fuktskader i sokkelleilighet

INSTANS: Norges Høyesterett – Dom. DATO: 2006-09-07 DOKNR/PUBLISERT: HR-2006-1542-A – Rt-2006-1076 STIKKORD: Obligasjonsrett. Kjøpsrett. Fast eiendom. Prisavslag. Erstatning. SAMMENDRAG: En sokkelleilighet fikk konstatert fuktskader fire

Les mer...

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.