Dom: Erstatning etter avslutning av husleieavtale

LB-2016-47239

Borgarting lagmannsrett avsa 19. desember 2016 en dom vedrørende erstatning for økonomisk tap etter at en kontrakt om leie av butikklokaler ble ekstingvert da eiendommen med lokalene ble solgt.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater