Dom: Erstatning rettet mot eiendomsmegler og selger

Hålogaland lagmannsrett avsa 1. mars 2017 dom i en sak vedrørende krav om erstatning rettet mot eiendomsmegler og selger av en bolig i et sameie. Det forelå en tvist vedrørende selgers og eiendomsmeglers opplysningsplikt om en eksklusiv bruksrett over utearealet. Eiendomsmegler hadde ikke positivt opplyst at eksklusiv bruksrett til utearealet i medhold av vedtektene § 3, kunne endres etter vedtektenes § 6.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater