Dom: Erstatning rettet mot eiendomsmegler og selger

Hålogaland lagmannsrett avsa 1. mars 2017 dom i en sak vedrørende krav om erstatning rettet mot eiendomsmegler og selger av en bolig i et sameie. Det forelå en tvist vedrørende selgers og eiendomsmeglers opplysningsplikt om en eksklusiv bruksrett over utearealet. Eiendomsmegler hadde ikke positivt opplyst at eksklusiv bruksrett til utearealet i medhold av vedtektene § 3, kunne endres etter vedtektenes § 6.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater