Dom: Erstatningsansvar for kontraktsmedhjelpere på ulovfestet grunnlag

HR-2017-1834-A

Høyesterett avsa 28. september 2017 en dom i en sak som gjaldt erstatning som følge av feilaktig grunnlag for en ferdigattest. Dommen er en viktig oppfølger etter Bori-dommen, og sier noe om erstatningsansvaret for kontraktsmedhjelpere på ulovfestet grunnlag.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater