Dom: Ikke bortfalt krav på kontraktsvederlag

I dom av 25. august 2010 kom Høyesterett enstemmig til at krav på utbetaling av kontraktsvederlag som byggherren hadde tilbakeholdt som innestående beløp i henhold til NS 3431 punkt 30.3, ikke var falt bort selv om det ikke ble tatt med i sluttfakturaen.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater