Dom: Ikke bortfalt krav på kontraktsvederlag

I dom av 25. august 2010 kom Høyesterett enstemmig til at krav på utbetaling av kontraktsvederlag som byggherren hadde tilbakeholdt som innestående beløp i henhold til NS 3431 punkt 30.3, ikke var falt bort selv om det ikke ble tatt med i sluttfakturaen.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater