Dom: Prisavslag og erstatning etter kjøp av bolig

LB-2015-164972 

Borgarting lagmannsrett avsa 15.august 2016 dom i sak som gjaldt prisavslag og erstatning for mangler ved dreneringssystemet rundt en enebolig. Boligen var oppført i 2000-2001, og det var på det rene at dreneringen ikke var anlagt slik som angitt i prosjektbeskrivelsen.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater