Dom: Prisavslag og erstatning etter kjøp av bolig

LB-2015-164972 

Borgarting lagmannsrett avsa 15.august 2016 dom i sak som gjaldt prisavslag og erstatning for mangler ved dreneringssystemet rundt en enebolig. Boligen var oppført i 2000-2001, og det var på det rene at dreneringen ikke var anlagt slik som angitt i prosjektbeskrivelsen.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater