Borgarting lagmannsrett – Prisavslag og erstatning etter kjøp av bolig (LB-2015-164972)

Borgarting lagmannsrett avsa 15.august 2016 dom i sak som gjaldt prisavslag og erstatning for mangler ved dreneringssystemet rundt en enebolig. Boligen var oppført i 2000-2001, og det var på det rene at dreneringen ikke var anlagt slik som angitt i prosjektbeskrivelsen.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet. 

Mer om

Bli kjent med våre advokater: