Dom: Tvist om rådighetsmangler

Høyesterett avsa 9. mars 2017 dom i en sak vedrørende tvist om rådighetsmangler etter salg av en leilighet der det viste seg at to tilhørende hybler ikke var godkjente for varig opphold. I markeds-føringen av leiligheten fremgikk det at hyblene genererte gode inntekter, selv om det også var opplyst at hyblene ikke var godkjente for utleie av kommunen. 

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater