Dom: Tvist om rådighetsmangler

Høyesterett avsa 9. mars 2017 dom i en sak vedrørende tvist om rådighetsmangler etter salg av en leilighet der det viste seg at to tilhørende hybler ikke var godkjente for varig opphold. I markeds-føringen av leiligheten fremgikk det at hyblene genererte gode inntekter, selv om det også var opplyst at hyblene ikke var godkjente for utleie av kommunen. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater