Dom: Ulovlig felling av trær

Saken gjaldt krav om erstatning etter ulovlig hogst av trær på naboeiendommen i et hytteområde i Søgne. 

Saksøkte eide en hyttetomt med en nyoppført hytte av høy standard. Naboeiendommen var eid av en hytteforening. Hytteforeningens eiendom lå ved fjorden, mens saksøktes eiendom lå på oversiden av denne. 4. og 5. juni 2012 hugget saksøkte ned 14 trær på hytteforeningens tomt. I tillegg skar han tretoppene av fem andre furutrær. Trærne var mellom 7 og 10 meter høye og mellom 40 og 90 år gamle. Formålet med fellingen/beskjæringen var å forbedre sjøutsikten fra saksøktes eiendom.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater