Dom: Vern av eiendomsretten etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen

Case of LINDHEIM and OTHERS v. NORWAY

Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg har slått fast at tomtefesters adgang til å kreve festeavtalen forlenget på tilsvarende vilkår som tidligere etter tomtefesteloven § 33, er i strid med vernet av eiendomsretten etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater