Norske grunneiere vant frem i Strasbourg

22/06/2010

Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har slått fast at tomtefesteloven §33 er i strid med vernet om eiendomsretten i Den europeiske menneskerettskonvensjonen ettersom bestemmelsen ikke gir grunneier rett til ny festeavgift etter utløpet av tomtefesteavtalen.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater