Tvangsoppløsning av sameie?

Dersom sameierne ikke klarer å bli enige om en pris for å løse ut den sameieren som ønsker å tre ut av sameiet, eventuelt at ingen av de øvrige sameierne har økonomisk mulighet til å kjøpe ut sameieren som ønsker å tre ut av sameiet, kan eiendommen kreves solgt etter reglene for tvangssalg.

28/06/2010

Salgssummen fordeles deretter på de enkelte sameierne etter deres respektive eierbrøker.

Krav om oppløsning av et sameie ved tvangssalg fremsettes for namsretten.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater