Tvangsoppløsning av sameie?

Dersom sameierne ikke klarer å bli enige om en pris for å løse ut den sameieren som ønsker å tre ut av sameiet, eventuelt at ingen av de øvrige sameierne har økonomisk mulighet til å kjøpe ut sameieren som ønsker å tre ut av sameiet, kan eiendommen kreves solgt etter reglene for tvangssalg.

28/06/2010

Salgssummen fordeles deretter på de enkelte sameierne etter deres respektive eierbrøker.

Krav om oppløsning av et sameie ved tvangssalg fremsettes for namsretten.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja roede2020

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater