Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Dugnadsplikt

Når flere mennesker bor i et mer eller mindre felleskap, kan det oppstå uenigheter om hvordan dette skal ordnes. Et forholdet ofte oppstår uenighet om er hvem som skal utføre forefallende arbeid, og da særlig rundt deltakelse på dugnad.

Borettslaget er i utgangspunktet ansvarlig for vedlikeholdet av bygningsmassen og fellesarealer, mens beboerne er ansvarlig for indre vedlikehold i sine respektive boliger. I og med at det er styret som har ansvaret for den daglige drift, hører også vedlikeholdet inn under styrets ansvarsområde.

Dugnad er frivillig

Styret kan ikke pålegge andelseierne å utføre vedlikeholdsarbeide på dugnad, og kan heller ikke kreve gebyr fra eller kaste ut de som ikke deltar. Husleiekontrakten gir ingen adgang til å kreve andre utgifter betalt av andelseier enn husleie. Dugnad er derfor en frivillig sak.

Dersom andelseierne ikke stiller opp til dugnad må borettslaget leie ekstern hjelp for å få utført det arbeid som kreves for å vedlikeholde eiendommen. Disse utgiftene kan styret velte over på andelseierne i form av økt husleie.

Alternativet til dugnad

Som dere skjønner, kan det gå ut på ett, hva man velger. Arbeidet må gjøres og man kan derfor enten gjøre det på dugnad eller innhente hjelp. Det færre vet, er at borettslaget også kan betale noen eller flere av beboerne for å gjøre jobben.

Borettslaget kan sette husleien så høyt som nødvendig for å få utført vedlikeholdsarbeidet for laget. Deretter kan det inviteres til frivillig dugnad. Andelseiere som utfører dugnadsarbeidet får deretter en husleiereduksjon som tilsvarer det arbeidsinnsatsen sparer utgifter for borettslaget.

De som deltar på dugnaden har et økonomisk utbytte av arbeidet. Dette vil igjen føre til et større oppmøte på dugnadene.

Denne husleiereduksjonen er heller ikke skattepliktig, forutsatt at den ikke overstiger verdien av det vedlikeholdsarbeid som normalt faller på den enkelte andelseier.

Størrelsen på husleiereduksjonen bør fastsettes på forhånd. Det kan være smart å ta saken opp på  generalforsamlingen for å få fastsatt en «dugnadspris» pr. gang eller pr. time.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Gratis konsultasjon ved forsikringsdekning
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.