Dugnadsplikt

Når flere mennesker bor i et mer eller mindre felleskap, kan det oppstå uenigheter om hvordan dette skal ordnes. Et forholdet ofte oppstår uenighet om er hvem som skal utføre forefallende arbeid, og da særlig rundt deltakelse på dugnad.

11/11/2008

Borettslaget er i utgangspunktet ansvarlig for vedlikeholdet av bygningsmassen og fellesarealer, mens beboerne er ansvarlig for indre vedlikehold i sine respektive boliger. I og med at det er styret som har ansvaret for den daglige drift, hører også vedlikeholdet inn under styrets ansvarsområde.

Dugnad er frivillig

Styret kan ikke pålegge andelseierne å utføre vedlikeholdsarbeide på dugnad, og kan heller ikke kreve gebyr fra eller kaste ut de som ikke deltar. Husleiekontrakten gir ingen adgang til å kreve andre utgifter betalt av andelseier enn husleie. Dugnad er derfor en frivillig sak.

Dersom andelseierne ikke stiller opp til dugnad må borettslaget leie ekstern hjelp for å få utført det arbeid som kreves for å vedlikeholde eiendommen. Disse utgiftene kan styret velte over på andelseierne i form av økt husleie.

Alternativet til dugnad

Som dere skjønner, kan det gå ut på ett, hva man velger. Arbeidet må gjøres og man kan derfor enten gjøre det på dugnad eller innhente hjelp. Det færre vet, er at borettslaget også kan betale noen eller flere av beboerne for å gjøre jobben.

Borettslaget kan sette husleien så høyt som nødvendig for å få utført vedlikeholdsarbeidet for laget. Deretter kan det inviteres til frivillig dugnad. Andelseiere som utfører dugnadsarbeidet får deretter en husleiereduksjon som tilsvarer det arbeidsinnsatsen sparer utgifter for borettslaget.

De som deltar på dugnaden har et økonomisk utbytte av arbeidet. Dette vil igjen føre til et større oppmøte på dugnadene.

Denne husleiereduksjonen er heller ikke skattepliktig, forutsatt at den ikke overstiger verdien av det vedlikeholdsarbeid som normalt faller på den enkelte andelseier.

Størrelsen på husleiereduksjonen bør fastsettes på forhånd. Det kan være smart å ta saken opp på generalforsamlingen for å få fastsatt en «dugnadspris» pr. gang eller pr. time.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater