• Hovedside>
  • Eierformer>
  • Forkjøpsrett ved frivillig oppløsning kontra tvangsoppløsning av sameie

Forkjøpsrett ved frivillig oppløsning kontra tvangsoppløsning av sameie

I utgangspunktet har en sameier rett til å selge sin sameieandel til hvem han eller hun vil, men de øvrige sameierne har forkjøpsrett når en sameieandel i en bolig skifter eier. Når det gjennomføres en tvangsoppløsning/et tvangssalg av en sameieeiendom, skal man imidlertid være klar over at de øvrige sameiernes forkjøpsrett ikke innebærer en rett til å tre inn i det høyeste budet slik tilfellet er ved salg av for eksempel en andelsleilighet i et borettslag.

21/10/2016

Fortrinnsrett ved inngivelse av bud

En sameier har kun rett til å tre inn i det høyeste budet når vedkommende selv har inngitt et bud på eiendommen under tvangssalgsprosessen. Det er tilstrekkelig at sameieren gir et bud tilsvarende det høyeste budet og sameieren behøver ikke å ha vært med i selve budrunden. Sameieren har med andre ord ikke en forkjøpsrett, men en fortrinnsrett til å overta boligen på samme vilkår som en utenforstående budgiver har vært villig til å by.

Bud må gis før stadfestelsesfristen

Sameieren må tre inn i det høyeste budet innenfor visse tidsfrister. Sameieren kan imidlertid risikere at en utenforstående budgiver inngir et høyere bud. Sameieren som ønsker å overta eiendommen kan bare få sitt bud godtatt dersom han eller hun gir tilsvarende bud. Dermed kan sameieren ende opp med å likevel ikke få overta eiendommen fordi andre budgivere gis anledning til å øke sine bud.

For å kunne benytte seg av fortrinnsretten, må en sameier inngi tilsvarende høyeste bud innen den såkalte stadfestelsesfristen som fastsettes av tingretten som administrerer tvangssalget. Etter at tingretten har stadfestet det høyeste budet på eiendommen, har en sameier ikke lenger fortrinnsrett.

Taktisk budgivning

Som følge av ovennevnte system, kan det være taktisk klokt for en sameier med forkjøpsrett å vente til slutten av stadfestelsesfristen for dermed å gi en utenforstående budgiver minst mulig tid til å overby. Det er usikkert hvorvidt tingretten også etter stadfestelsesfristen, men før retten har avsagt en kjennelse som godkjenner tvangssalget, kan åpne for at en utenforstående budgiver kommer med et nytt og høyere bud.

En sameiers fortrinnsrett er med andre ord en usikker rettighet, og det er således en fordel for en sameier som ønsker å overta en sameieeiendom at vedkommende heller søker en minnelig løsning med den eller de sameierne som vil selge sin andel i sameiet.

Ønsker du mer informasjon om eierformer?

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater