Forkjøpsrett ved frivillig oppløsning kontra tvangsoppløsning av sameie

I utgangspunktet har en sameier rett til å selge sin sameieandel til hvem han eller hun vil, men de øvrige sameierne har forkjøpsrett når en sameieandel i en bolig skifter eier. Når det gjennomføres en tvangsoppløsning/et tvangssalg av en sameieeiendom, skal man imidlertid være klar over at de øvrige sameiernes forkjøpsrett ikke innebærer en rett til å tre inn i det høyeste budet slik tilfellet er ved salg av for eksempel en andelsleilighet i et borettslag.  

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.