Forkjøpsrett ved frivillig oppløsning kontra tvangsoppløsning av sameie

I utgangspunktet har en sameier rett til å selge sin sameieandel til hvem han eller hun vil, men de øvrige sameierne har forkjøpsrett når en sameieandel i en bolig skifter eier. Når det gjennomføres en tvangsoppløsning/et tvangssalg av en sameieeiendom, skal man imidlertid være klar over at de øvrige sameiernes forkjøpsrett ikke innebærer en rett til å tre inn i det høyeste budet slik tilfellet er ved salg av for eksempel en andelsleilighet i et borettslag.  

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater