Vedlikeholdsansvar i eierseksjonssameier

11/11/2008

Jeg har en leilighet i et eierseksjonssameie. For to år siden malte jeg alle veggene i leiligheten min, men opplever nå at malingen flasser av på de veggene som er yttervegger. Styrelederen i sameiet sier at innvendig vedlikehold er ansvaret for hver enkelt seksjonseier og sier at jeg bare får male på nytt og bruke skikkelig grunning. Hva bør jeg gjøre?

Laila

Kjære Laila

Et eierseksjonssameie kjennetegnes ved at hver enkelt leilighet, seksjon, eies av den enkelte seksjonseier, mens selve bygningen og fellesarealer ligger i sameie mellom seksjonseierne. Styrelederen har rett i at maling av innerveggene i leiligheten som utgangspunkt er den enkelte seksjonseiers ansvar. Derimot er selve bygningskroppen sameiets ansvar, hvilket innebærer at sameiet må sørge for at yttervegger og etasjeskillere er i forsvarlig god stand. Om malingen på innerveggene i leiligheten flasser av, vil dette være seksjonseiers ansvar om årsaken er elde. Hvis derimot årsaken til malingsflasset er at fukt trenger inn i veggen, står man overfor et problem med selve ytterveggen som sameiet vil være ansvarlig for å gjøre noe med.

Maling som flasser av er et typisk problem i murbygninger. Hvis veggene i løpet av bare to år er blitt så ille at de må males på nytt, kan dette skyldes fuktproblemer. Jeg anbefaler at du får en bygningskyndig til å se på problemet. Dersom det trekker vann inn gjennom ytterveggene, hvor overgangene mot tak og gulv vil være der fukten lettest trenger inn, er dette noe sameiet er ansvarlig for. Siden problemet beskrives på ytterveggene, virker det mindre sannsynlig at det dreier seg om en lekkasje fra kjøkken eller bad. En slik lekkasje ville i utgangspunktet vært ditt ansvar som seksjonseier.

Det kan oppstå vanskelige spørsmål om det er den enkelte seksjonseier eller sameiet som er ansvarlig for vedlikeholdsoppgaver som oppstår. Ved løsningen av slike spørsmål må utgangspunkt tas i sameiets vedtekter og tidligere praksis sammenholdt med reglene som fremgår av lovtekst og rettsavgjørelser. Codex Advokat har lang erfaring med spørsmål omkring fast eiendom, se www.codex.no eller ta kontakt for en uforpliktende vurdering.

Codex Advokat Oslo AS

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater