Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Elektrisk anlegg

En mann skrur inn en lyspære i en taklampe

Kjøp av fast eiendom er en stor avgjørelse som har store konsekvenser for de involverte parter. Derfor bør man være bevisst sine krav og rettigheter som kjøper av fast eiendom.

Vår erfaring er at det særlig er et område hvor det er vanskelig for kjøpere av fast eiendom å få gjennomslag for mangelskrav, feil på boligens elektriske anlegg.

Tilsynsrapport med mangellapp

Ved kjøp av fast eiendom blir boligens elektriske anlegg sjeldent vurdert av takstmenn da dette krever særlig kompetanse. Som regel begrenser taksten seg til å oppgi alderen på det elektriske anlegget. Det blir da vanskelig for kjøpere å gjøre seg opp en mening om boligene elektriske anlegg.

Feil ved elektriske anlegg oppdages gjerne ved kontroll av det offentlige, såkalte tilsyn fra det lokale e-verket. Dette skal gjennomføres hvert 20. år. Etter tilsynet får man som regel en mangellapp og en frist for når utbedringene skal være foretatt. Dessverre viser det seg at dette ofte ikke blir kommunisert til potensielle kjøpere av eiendommen.

Arbeid utført av ufaglært

En annen gjenganger er at selger ikke har opplyst at det er utført arbeider på det elektriske anlegget av ufaglærte, gjerne av selger selv. Det er strenge krav hvem som kan utføre arbeid på elektrisk anlegg. Dette har sammenheng med det store risikomomentet. Feil på elektrisk anlegg kan få omfattende konsekvenser, og kan også øke brannfaren betydelig.

Vanskelig å vinne frem med mangelskrav

Selv når det er på det rene at det er feil på elektriske anlegget, kan det være vanskelig å vinne frem med krav om prisavslag/erstatning/heving. Dette har sammenheng med et lite klart regelverk for hva som kan gjøres med et eldre elektrisk anlegg, herunder om man skal legge til grunn forskrifter på oppføringstidspunktet eller dagens forskrifter.

Som hovedregel kan imidlertid «likt byttes med likt». Dersom utbedring derimot medfører at store deler av anlegget skiftes ut vil dagens forskrifter og krav få virkning. I tillegg vil utbedring av boligens elektriske anlegg ofte medføre inngrep i boligens konstruksjon, som kan føre til betydelige kostnader.

Advokat ved mangelskrav

Våre advokat har omfatende erfaring fra slike saker og samarbeider tett med lokale takstmenn. Dette sikrer at våre klienter for en rask og faglig god oppfølging.

Utgifter til juridisk bistand ved mangelskrav etter kjøp av fast eiendom, er som regel dekket av rettshjelpsdekning i bolig- eller innboforsikringen etter en mindre egenandel.

 

Har du kjøpt eller solgt bolig etter 1. januar 2022?

→  Les mer om: Endringer i avhendingsloven 2022

 

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Gratis konsultasjon ved forsikringsdekning
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.