Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Arealsvikt og arealavvik

Et hus sett ovenfra med bilspor rundt huset

Hvert år omsettes tusenvis av boliger i Norge, og i relativt mange tilfeller gjør kjøper mangelskrav gjeldende mot selger i etterkant av boligkjøpet. En relativt vanlig form for mangel er arealsvikt eller arealavvik.

Arealavvik innebærer at boligens areal ikke stemmer overens med arealopplysningene fra selger – typisk at den overdratte eiendom er mindre enn opplyst.

Innendørs arealavvik

Mens utendørs arealavvik er regulert av en spesialbestemmelse i avhendingsloven, foreligger det ingen tilsvarende spesialbestemmelse hva gjelder innendørs arealavvik, hvilket innebærer at innendørs arealavvik reguleres av den generelle bestemmelsen om uriktige opplysninger i avhendingsloven  § 3-8.

Ettersom bestemmelsen er svært generell, har føringene for mangelsvurderingen og den eventuelt etterfølgende beregningen av prisavslag i stor grad blitt lagt i rettspraksis – med støtte i juridisk litteratur.

 

Har du kjøpt eller solgt bolig etter 1. januar 2022?

→  Les mer om: Endringer i avhendingsloven 2022

 

Rettspraksis ved arealavvik

Retningslinjene som fremgår av rettspraksis er til dels komplekse. Det er imidlertid et faktum at ikke ethvert arealavvik vil utgjøre en mangel etter loven. Enhver sak om arealavvik må følgelig vurderes individuelt. Det har videre utviklet seg retningslinjer og føringer hva gjelder utregningen av prisavslaget, og det er følgelig avgjørende å være kjent med disse for å kunne fremsette et realistisk prisavslag.

Som følge av at løsningen på arealavvikssaker i stor grad er skissert i rettspraksis, er det avgjørende å ha godt innblikk i rettspraksis og teori for å kunne oppnå et godt resultat. Vi anbefaler derfor at man lar seg bistå av advokater med god kjennskap til avhendingsrett generelt, og saker vedrørende arealsvikt spesielt dersom man har oppdaget arealavvik i sin bolig. 

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Gratis konsultasjon ved forsikringsdekning
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.