Drenering

Design uten navn 83

Drenering er et annet utrykk for vannfjerning. Boliger blir drenert for å lede overvann, regnvann og annen uønsket væske bort fra grunnmuren, og slik holde kjellere og boliger tørre.

23/02/2022

Dreneringsløsningen ligger ofte for høyt

Ofte er årsaken til fuktoppsug at dreneringsløsningen rundt huset ligger for høyt. At dreneringsledningen ligger for høyt er et gjennomgående problem i hele byggebransjen, selv i nye boliger. Problemet er at det dreneres ut ifra ferdig gulvnivå istedenfor byggkonstruksjonens grunnivå.

I de fleste tilfeller er den eneste tilstrekkelige løsningen på problemet å grave opp grunnen rundt kjeller. Dette kan medføre store kostnader for deg som kjøper, uansett om det er en ny eller gammel bolig.

Meld i fra så raskt som mulig!

Så snart du oppdager fuktighet i boligen du har overtatt, er det viktig at du melder dette til selger gjennom en reklamasjon. Hvis du ikke reklamerer raskt nok etter at mangelen er oppdaget, kan du risikere at kravet går tapt.

Det er en stor fordel å la seg bistå av en advokat med erfaring i denne prosessen, slik at man er trygg på at det gjøres på rett måte.

Mangelfull drenering – et sterkt krav

Om kravet ditt mot selger fører frem eller ikke, er avhengig av flere forhold. Hvert enkelt tilfelle krever en konkret vurdering. Saker med mangelfull drenering er ofte så kostbare at de blir ansett som vesentlige mangler. Dette gjør at kjøper ofte står i en sterk stilling med sitt krav.

Kostnader dekket gjennom forsikring

Dersom eiendommen og innboet er forsikret i et forsikringsselskap, har du krav på rettshjelpsdekning. Det vil si at det vesentlige av utgifter til juridisk bistand dekkes av forsikringsselskapet, uansett om du er kjøper eller selger.

Les mer om: Eiendomstvist – Hva dekker min rettshjelpsdekning?

Alle boligsaker må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingene kan være til dels komplekse og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Har du kjøpt eller solgt bolig etter 1. januar 2022?

→ Les mer om: Endringer i avhendingsloven 2022

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater