Våtromsnormen

Når begrepet «våtromsnormen» brukes i dagligtalen siktes det til Byggebransjens våtromsnorm (BVN).

29/10/2019

Våtromsnormen er en erfaringsbasert kunnskapsbase som beskriver gode og velprøvde løsninger for våtrom. Benyttes disse løsningene skal en være relativt sikker på at våtrommet er utført på en slik måte at det blir holdbart og funksjonelt.

Våtromsnormen mer utfyllende

Våtromsnormen er mer presis og utfyllende enn byggeforskriftene og er under kontinuerlig oppdatering i takt med nye produkter, materialer, metoder og kunnskap.

Ettersom våtromsnormen er frivillig kan den kun påberopes i tilfeller hvor den er avtalt eller i tilfeller hvor andre forhold tilsier at våtrommet kan forventes å være utført i tråd med normen. For eksempel ved at det opplyses i forbindelse med et salg av en eiendom at våtrommene er utført i tråd med våtromsnormen.

Våtromsnormen – kvalitetsstempel

Et bad bygd etter våtromsnormen er et kvalitetsstempel og kan bety mye i forbindelse med salg av en eiendom.

Rehabilitering av bad og våtrom er et søknadspliktig tiltak som krever foretak med ansvarsrett, dvs. sentral eller lokal godkjenning.

Håndverkerforetak kan i tillegg søke om å bli godkjent våtromsbedrift. Disse er utdannet og sertifiserte av Fagrådet for våtrom.

Pass på å få både kontraktfestet og dokumentert at håndverkerens arbeid er i henhold til våtromsnormen.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater