Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Våtromsnormen

Når begrepet «våtromsnormen» brukes i dagligtalen siktes det til Byggebransjens våtromsnorm (BVN).

Våtromsnormen er en erfaringsbasert kunnskapsbase som beskriver gode og velprøvde løsninger for våtrom. Benyttes disse løsningene skal en være relativt sikker på at våtrommet er utført på en slik måte at det blir holdbart og funksjonelt.

Våtromsnormen mer utfyllende

Våtromsnormen er mer presis og utfyllende enn byggeforskriftene og er under kontinuerlig oppdatering i takt med nye produkter, materialer, metoder og kunnskap.

Ettersom våtromsnormen er frivillig kan den kun påberopes i tilfeller hvor den er avtalt eller i tilfeller hvor andre forhold tilsier at våtrommet kan forventes å være utført i tråd med normen. For eksempel ved at det opplyses i forbindelse med et salg av en eiendom at våtrommene er utført i tråd med våtromsnormen.

Våtromsnormen – kvalitetsstempel

Et bad bygd etter våtromsnormen er et kvalitetsstempel og kan bety mye i forbindelse med salg av en eiendom.

Rehabilitering av bad og våtrom er et søknadspliktig tiltak som krever foretak med ansvarsrett, dvs. sentral eller lokal godkjenning.

Håndverkerforetak kan i tillegg søke om å bli godkjent våtromsbedrift. Disse er utdannet og sertifiserte av Fagrådet for våtrom.

Pass på å få både kontraktfestet og dokumentert at håndverkerens arbeid er i henhold til våtromsnormen.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.