Hva utgjør en god boligadvokat?

Eiendom advokat jpg

Er du på jakt etter den beste advokaten som kan bistå deg i en vanskelig situasjon? Vi vet hva som kjennetegner en god advokat, som passer akkurat deg og din sak.

05/08/2020

Hva kjennetegner en god boligadvokat?

Det er vanskelig å slå kategorisk fast at noen er den «beste boligadvokaten», da det er mange måter å utføre et oppdrag på. Det som imidlertid skiller de gode boligadvokatene fra øvrige advokater, er en sammensetning av flere faktorer.

De beste advokatene innen fast eiendom er allsidige og har et bredt spekter av kunnskap. Dette er viktig da fast eiendom er et svært vidt rettsområde. Fordelen med Codex Advokat er at advokatene hos oss jobber i team. På denne måten bistår boligadvokatene hverandre og man får utnyttet hverandres spisskompetanse på de ulike områdene innenfor eiendomsretten.

Det er viktig å huske på at alle saker er forskjellige og hvilken advokat som er best i en aktuell sak vil variere. Den beste advokaten i din sak vil ikke alltid være den beste advokaten i en annen sak. Det er derfor viktig at du finner en boligadvokat som passer deg og saken din. Under følger noen punkter som kan hjelpe deg til å bli trygg på valget ditt:

Kompetanse

Alle advokater har en lang utdanning og de fleste har derfor en solid, faglig grunnmur. Det er derimot flere forhold enn en lang utdannelse og gode karakterer som utgjør en god boligadvokat. En god boligadvokat ser løsninger og forsøker å oppnå dette på vegne av sin klient.

Det å komme til en minnelig løsning er i mange tilfeller en veldig godt utfall i en sak, fremfor en lang og ressurskrevende rettslig prosess. Det er derfor viktig å ha en advokat som kan tale din sak, men som også kan se andre muligheter enn bare en rettssak.

Erfaring er alltid en faktor og en egenskap som settes høyt. Vi har en stor avdeling med flere erfarne advokater. Det er likevel ikke alltid at erfaring er det viktigste, da mange saker kan være ganske enkle rent juridisk. Slike saker trenger likevel en riktig håndtering for å oppnå en god løsning og en advokat som sikrer at klientens interesser blir hørt. Det er derfor viktig å finne en advokat som kan tale din sak og sikre rådgivning som gir deg en gevinst eller begrenser tapet ditt.

Opptreden og tillit

Det er ofte store variasjoner hos opptredenen til en god boligadvokat og en mindre god advokat. Dette handler om å vise respekt for saken, for motparten og for hvilke interesser og verdier som står på spill.

Det er ikke alltid at en minnelig løsning er mulig å oppnå. I slike tilfeller vil man gjerne engasjere en typisk prosedyreadvokat. Slike advokater er dyktige i retten og har lang erfaring med det. For de beste advokatene handler det ikke om å snakke mest og høyest. Eller å skremme motparten mest mulig.

En god prosedyreadvokat er flink til å snakke for seg og når frem med argumentene sine, slik at han vinner tillit og respekt i retten. Både fra dommer, fagkyndige og partene i saken.

En god boligadvokat håndterer begge situasjonene ovenfor, både meklingprosessen for å oppnå en minnelig løsning og rettssaker. Videre er det svært viktig at advokaten opptrer profesjonelt og saklig ovenfor alle aktørene i saken. Ikke bare sin egen klient.

Den beste advokaten klarer å skape tillit hos klienten. Vedkommende er serviceorientert og tar saken på alvor, uavhengig av sakens størrelse. Kommunikasjon mellom advokat og klient er svært viktig og det er noe vi i Codex Advokat er opptatt av.

Pålitelig oppfølging

En god boligadvokat sørger for rådgivning som gir gevinst eller begrenser tap for klienten. Han eller hun følger sakens utvikling og kommer med de beste løsningene ut fra klientens ønsker. De beste advokatene forsøker alltid å realitetsorienterer klientene sine før klienten fatter en beslutning.

Hvordan finne den beste boligadvokaten?

Som nevnt ovenfor er hver sak unik og hver klient har ulike behov. Det er derfor viktig at du finner ut hvilke av kriteriene nevnt ovenfor som er viktige for deg. Hos Codex Advokat sin eiendomsavdeling har vi et bredt spekter av advokater.

Vi har flere med mange års erfaring og noen relativt nyutdannede. Til felles har de alle en lang og solid utdanning. Vi spiller på mangfold og kunnskap og vi jobber sammen som et team i sakene. Vi utnytter hverandres spisskompetanse innenfor ulike områder og hjelper hverandre.

Rangering av advokater

Det finnes rangeringer av både firmaer og advokater. Som regel vil dette være faglig dyktige advokater, men rangeringene gir i seg selv ingen enkel fasit på hvem som er den beste advokaten i akkurat din sak. Det er ofte advokater som stemmer på hverandre og det er som regel ikke gratis å bli rangert av disse selskapene. Det er ikke sikkert at kriteriene er de samme som du ville vektlagt i din egen sak.

Fremdrift?

Hva om det ikke skjer noe i saken min?

Dersom saken din står stille, trenger du en advokat som er aktiv og som forsøker å oppnå løsninger. Det kan være slitsomt å sitte i en sak som ikke har noen fremgang. Da har du behov for en advokat som tar ansvar for saken og som får ting til å skje. Dersom dette er tilfellet i din sak er det bare å kontakte oss, så bistår vi deg gjerne.

Hvordan bytter man advokat?

Vurderer du å bytte advokat, selv om saken allerede er godt i gang? Det er enklere enn det mange tror. Du trenger ikke å ordne det praktiske selv, da din nye advokat vil ta kontakt med både motparten og tidligere advokat, og informere om advokatbyttet. I de fleste tilfeller kan din nye advokat få saksdokumentene tilsendt direkte til seg.

Det kan være mange grunner til å at du vurderer å bytte advokat:

  • Tilgjengelighet
  • Personlige egenskaper
  • Faglig kompetanse

Har du krav på å få dekket utgifter til egen advokat?

Dersom man har innbo- eller husforsikring dekker forsikringsselskapet i all hovedsak rimelige og nødvendige utgifter til advokat, i de tilfeller der det foreligger en tvist. Du får da normalt dekket juridiske utgifter opp til 100 000 kroner med en egenandel på mellom 2 000 – 4 000 kroner samt 20% av det overskytende beløp.

Slik hjelper våre boligadvokater deg!

Alle våre boligadvokater har god oversikt over rettsområdet fast eiendom. Vi er en stor avdeling som jobber sammen og deler kunnskap og erfaring. Vi er alle profesjonelle aktører som ønsker den beste løsningen for deg og din sak.

Har du en tvist knyttet til fast eiendom?

Codex Advokat har mange års erfaring innen eiendomsrett og kan hjelpe deg med bl.a.:

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater