Plan og Bygningsrett: Kommunale veierklæringer – hvor langt rekker meglers opplysningsplikt? Når kan kommunen utstede pålegg til utbygger – og når kan utbygger kreve refusjon?

Kommunale veierklæringer kan ofte komme som en overraskelse, selv om de ikke bør det. Konsekvensene av manglende kunnskap resulterer gjerne i rettslige konflikter, da det dreier seg om store verdier og betydelige kostnader.  

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet. 

Mer om

Bli kjent med våre advokater: