Trenger du advokat ved byggesak?

En mann med hjelm ser på plantegninger

Plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift utgjør et av våre mest inngripende regelverk. Sammen med reguleringsplaner, berører de alt fra oppføring av små og store bygninger, bruk av enkelteiendommer og store landområder, til de tekniske kravene til baderommet ditt. Men hvordan skal du få oversikt over dine rettigheter og plikter?

14/09/2022

Hva gjør våre advokater for deg?

Vi tilbyr følgende bistand i forbindelse med planlegging, organisering og gjennomføring av både store og små byggeprosjekter:

 • Rådgivning i forbindelse med organisering av byggeprosesser.
 • Utforming av avtaler mellom de ulike aktørene i byggeprosjektet.
 • Bistand ved tvister knyttet til avtaler.
 • Bistand overfor plan- og bygningsmyndighetene.
 • Bistand med fremsettelse av klager til offentlige muligheter.
 • Bistand med fremsettelse av privatrettslige krav mot kontraktsparter.
 • Rådgivning i forbindelse med saksbehandlingen i kommunen.
 • Assistanse ved klage på det offentliges vedtak.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i plan- og bygningsrett, og bistår deg i din sak.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Tonje

Codex Advokat Oslo AS har bidratt i vesentlig grad til å løse en eiendomssak for oss på en meget god måte for alle parter. Vi har opplevd profesjonell bistand og aktiv oppfølging i hele prosessen.

- M. Næss

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater