Avhendingsloven § 4-15: Kjøpers tilbakeholdsrett ved mangel

Har kjøper et krav mot selger som følge av en mangel, kan han etter avhendingsloven § 4-15 holde tilbake så mye av kjøpesummen som er nødvendig for å sikre at kravet blir dekket. Kjøpers tilbakeholdsrett må anses som en støttefunksjon for de øvrige misligholdsbeføyelsene kjøper har mot selger, i den forstand at tilbakeholdsretten ikke i seg selv gir kjøper krav på et beløp fra selger. Etter at tilbakeholdsretten er utøvd, må kjøper likevel kreve prisavslag, erstatning eller heving.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.