Avhendingsloven § 4-15: Kjøpers tilbakeholdsrett ved mangel

Har kjøper et krav mot selger som følge av en mangel, kan han etter avhendingsloven § 4-15 holde tilbake så mye av kjøpesummen som er nødvendig for å sikre at kravet blir dekket. Kjøpers tilbakeholdsrett må anses som en støttefunksjon for de øvrige misligholdsbeføyelsene kjøper har mot selger, i den forstand at tilbakeholdsretten ikke i seg selv gir kjøper krav på et beløp fra selger. Etter at tilbakeholdsretten er utøvd, må kjøper likevel kreve prisavslag, erstatning eller heving.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater