Avhendingsloven § 4-15: Kjøpers tilbakeholdsrett ved mangel

Har kjøper et krav mot selger som følge av en mangel, kan han etter avhendingsloven § 4-15 holde tilbake så mye av kjøpesummen som er nødvendig for å sikre at kravet blir dekket. Kjøpers tilbakeholdsrett må anses som en støttefunksjon for de øvrige misligholdsbeføyelsene kjøper har mot selger, i den forstand at tilbakeholdsretten ikke i seg selv gir kjøper krav på et beløp fra selger. Etter at tilbakeholdsretten er utøvd, må kjøper likevel kreve prisavslag, erstatning eller heving.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater