Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Avhendingsloven § 4-15: Kjøpers tilbakeholdsrett ved mangel

Har kjøper et krav mot selger som følge av en mangel, kan han etter avhendingsloven § 4-15 holde tilbake så mye av kjøpesummen som er nødvendig for å sikre at kravet blir dekket. Kjøpers tilbakeholdsrett må anses som en støttefunksjon for de øvrige misligholdsbeføyelsene kjøper har mot selger, i den forstand at tilbakeholdsretten ikke i seg selv gir kjøper krav på et beløp fra selger. Etter at tilbakeholdsretten er utøvd, må kjøper likevel kreve prisavslag, erstatning eller heving.

Avhendingsloven - Kjøpers tilbakeholdsrett ved mangel

Tilbakeholdsretten tjener således kun som en sikkerhet for det underliggende mangelskravet kjøper har mot selger.

Vilkår for tilbakeholdsretten

Loven stiller i utgangspunktet ikke noen spesielle vilkår for kjøpers tilbakeholdsrett. Dersom kjøper mener å ha et krav mot selger, selv om kravets berettigelse eller størrelse ennå ikke er fastslått, kan kjøper holde tilbake et beløp tilsvarende det beløpet som antas å være nødvendig for å sikre kravet. Tilbakeholdsretten utøves i forbindelse med overtakelsen av eiendommen, ved at kjøper instruerer eiendomsmegler om ikke å betale ut et nærmere angitt beløp til selger.

Kjøper bærer imidlertid risikoen for at han faktisk har det kravet som han gjør gjeldende. Hvis det senere viser seg at kjøpers tilbakehold av deler av kjøpesummen var uberettiget, kan selger kreve forsinkelsesrenter av det tilbakeholdte beløpet. Etter rettspraksis har kjøper et vist slingringsmonn når det gjelder størrelsen på det tilbakeholdte beløpet sett opp mot for eksempel det prisavslagsbeløpet kjøper til slutt ender opp med. Har kjøper holdt tilbake 200.000,- kroner, og prisavslagskravet senere viser seg å være 150.000,- kroner, vil kjøper normalt ikke måtte betale forsinkelsesrenter av det overskytende beløpet på 50.000,- kroner. Selger vil imidlertid ha krav på alminnelig innskuddsrente på det overskytende beløpet, mens kjøper får innskuddsrente på det beløpet han får tilbakebetalt.

Når selger har tegnet eierskifteforsikring, vil det normalt ikke være nødvendig for kjøper å holde tilbake en del av kjøpesummen for å sikre et mangelskrav. Eierskifteforsikringen vil gi kjøper tilstrekkelig sikkerhet for kravet. Kjøpers krav mot selger blir heller ikke sterkere av at kjøper utøver en tilbakeholdsrett. På den annen side kan kjøper ha et krav mot selger som ikke dekkes av eierskifteforsikringen, og i så fall kan det være fornuftig å foreta et tilbakehold. Etter at kjøper har sendt inn sitt krav til eierskifteforsikringsselskapet, vil selskapet som regel bekrefte at kravet i seg selv faller innenfor eierskifteforsikringen (selv om selskapets ikke har tatt stilling til om de skal imøtekomme kravet), og i så fall har kjøper ikke lenger noe behov for å holde tilbake en del av kjøpesummen.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Gratis konsultasjon ved forsikringsdekning
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.