Tilbakeholdsrett: Hva er dine rettigheter som boligkjøper?

Fire mennesker sitter på en veranda. Foto

Har du som kjøper et krav mot selger som følge av en mangel, kan du etter avhendingsloven § 4-15 holde tilbake så mye av kjøpesummen som er nødvendig for å sikre at kravet blir dekket. Kjøpers tilbakeholdsrett må anses som en støttefunksjon for de øvrige misligholdsbeføyelsene kjøper har mot selger, i den forstand at tilbakeholdsretten ikke i seg selv gir kjøper krav på et beløp fra selger. Etter at tilbakeholdsretten er utøvd, må du likevel kreve prisavslag, erstatning eller heving.

02/12/2022

Hva innebærer tilbakeholdsrett?

Tilbakeholdsretten tjener kun som en sikkerhet for det underliggende mangelskravet kjøper har mot selger.

Dersom tidspunktet for overtakelse er kommet kan kjøper kreve å overta eiendommen og få skjøtet tilsendt til seg, selv om det utøves en tilbakeholdsrett.

Vilkår for tilbakeholdsretten

Loven stiller i utgangspunktet ikke noen spesielle vilkår for kjøpers tilbakeholdsrett. Dersom kjøper mener å ha et krav mot selger, selv om kravets berettigelse eller størrelse ennå ikke er fastslått, kan kjøper holde tilbake et beløp tilsvarende det beløpet som antas å være nødvendig for å sikre kravet. Tilbakeholdsretten utøves i forbindelse med overtakelsen av eiendommen, ved at kjøper instruerer eiendomsmegler om ikke å betale ut et nærmere angitt beløp til selger.

Kjøper bærer imidlertid risikoen for at han faktisk har det kravet som han gjør gjeldende. Hvis det senere viser seg at kjøpers tilbakehold av deler av kjøpesummen var uberettiget, kan selger kreve forsinkelsesrenter av det tilbakeholdte beløpet. Etter rettspraksis har kjøper et visst slingringsmonn når det gjelder størrelsen på det tilbakeholdte beløpet sett opp mot for eksempel det prisavslagsbeløpet kjøper til slutt ender opp med. Har kjøper holdt tilbake 200.000,- kroner, og prisavslagskravet senere viser seg å være 150.000,- kroner, vil kjøper normalt ikke måtte betale forsinkelsesrenter av det overskytende beløpet på 50.000,- kroner. Selger vil imidlertid ha krav på alminnelig innskuddsrente på det overskytende beløpet, mens kjøper får innskuddsrente på det beløpet han får tilbakebetalt.

Når selger har tegnet eierskifteforsikring, vil det normalt ikke være nødvendig for kjøper å holde tilbake en del av kjøpesummen for å sikre et mangelskrav. Eierskifteforsikringen vil gi kjøper tilstrekkelig sikkerhet for kravet. Kjøpers krav mot selger blir heller ikke sterkere av at kjøper utøver en tilbakeholdsrett. På den annen side kan kjøper ha et krav mot selger som ikke dekkes av eierskifteforsikringen, og i så fall kan det være fornuftig å foreta et tilbakehold. Etter at kjøper har sendt inn sitt krav til eierskifteforsikringsselskapet, vil selskapet som regel bekrefte at kravet i seg selv faller innenfor eierskifteforsikringen (selv om selskapets ikke har tatt stilling til om de skal imøtekomme kravet), og i så fall har kjøper ikke lenger noe behov for å holde tilbake en del av kjøpesummen.

Bli kjent med våre advokater i dag

Tonje

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater