Avhendingsloven § 3-8: Uriktig opplysning

Dersom du oppdager at det er gitt en uriktig opplysning i forbindelse med kjøp av en bolig, kan selger være ansvarlig etter avhendingsloven § 3-8. Utgangspunktet er at eiendommen anses å ha en mangel i de tilfeller hvor omstendigheter ved eiendommen ikke svarer til opplysning som selger har gitt til kjøper. Dette gjelder imidlertid kun dersom den uriktige opplysningen har virket inn på kjøpsavtalen og opplysningen ikke i tide er rettet på en tydelig måte. Tilsvarende gjelder for opplysning gitt i salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater