Uriktig opplysning - Avhendingsloven § 3-8

En jente leker med sjokoladepålegg. Foto

Dersom du oppdager at det er gitt en uriktig opplysning i forbindelse med kjøp av en bolig, kan selger være ansvarlig etter avhendingsloven § 3-8. Merk at denne bestemmelsen er uendret til tross endringer i avhendingsloven.


Utgangspunktet er at eiendommen anses å ha en mangel i de tilfeller hvor omstendigheter ved eiendommen ikke svarer til opplysning som selger har gitt til kjøper. Dette gjelder imidlertid kun dersom den uriktige opplysningen har virket inn på kjøpsavtalen og opplysningen ikke i tide er rettet på en tydelig måte. Tilsvarende gjelder for opplysning gitt i salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger.

02/12/2022

Har du kjøpt eller solgt bolig etter 1. januar 2022?

→ Les mer om: Endringer i avhendingsloven 2022

Omstendighet

Med omstendighet menes i utgangspunktet bygningsmessige forhold, men kan også omfatte andre omstendigheter som byggeplaner i nærområdet, naboforhold mv. Mangelen utgjør forskjellen mellom eiendommen slik det var opplyst at den var og eiendommen slik den viser seg å være. For eksempel kan selger ha opplyst at baderommet ble totalrehabilitert i 2014, mens det viser seg at arbeidene rent faktisk ble utført i 1994. Det avgjørende er at opplysningen objektivt sett er feil, ikke at selger selv trodde at han ga en korrekt opplysning.

Opplysningen må ha virket inn på kjøpsavtalen

Det er videre et krav at den uriktige opplysningen har virket inn på avtalen. Hvorvidt opplysningen må antas å ha innvirket på kjøpet, er gjenstand for en objektiv vurdering. Det avgjørende er om opplysningen er egnet til å virke kjøpsmotiverende for den alminnelige kjøper. For eksempel vil kvadratmeterprisen måtte regnes som viktig for de fleste kjøpere av en boligeiendom, og et avvik mellom opplyst antall kvadratmeter og faktisk antall kvadratmeter vil dermed kunne innebære at det foreligger en mangel ved eiendommen.

Opplysningen må ikke i tide være rettet på en tydelig måte

For at opplysningen skal være rettet i tide, må den være rettet før inngåelsen av kjøpsavtalen, det vil si før budaksept foreligger. Rettingen må ha skjedd på en slik måte at den er egnet til å korrigere den feiloppfatningen kjøper har fått på grunn den tidligere uriktige informasjonen. Det stilles ikke krav om at den nye informasjonen faktisk har kommet til kjøpers kunnskap. Et eksempel fra rettspraksis er en sak der kjøper ikke fikk medhold i at det forelå en mangel ved eiendommen når utsiktsforholdene ikke var slik han hadde forventet på bakgrunn av markedsføringen av eiendommen. Dette skyldtes blant annet atkjøper, i lys av modellen som var laget av boligprosjektet, burde ha sett at utsiktsforholdene ikke var slik han mente at salgsprospektet ga uttrykk for.

Opplysning gitt i salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger

I tillegg til opplysninger gitt direkte til kjøper, omfatter bestemmelsen om uriktig opplysning også opplysninger gitt gjennom annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder både opplysninger som stammer fra selger selv, men også opplysninger som er innhentet fra andre kilder, så lenge den som gir opplysningene gjør dette på vegne av selger.

Under opplysning gitt av selger, går også opplysning gitt av noen som selger svarer for. Spørsmålet om hvorvidt selger hefter for en uriktig opplysning gitt av en takstmann eller en eiendomsmegler som selger har engasjert til å bistå med salget av en eiendom, har vært omstridt i juridisk teori. Høyesterett har imidlertid avgjort at selger i alle fall identifiseres med en takstmann som har gitt opplysninger i en tilstandsrapport på oppdrag for selger, dersom tilstandsrapporten er lagt frem for kjøper.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i avhendingsloven. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Kitty

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater