Avhendingsloven § 3-10: Kjøpers undersøkelsesplikt før avtaleinngåelse

I de tilfeller hvor kjøper enten visste, måtte vite eller burde ha visst om et forhold ved eiendommen, vil en feil som ville ha utgjort en mangel ved eiendommen likevel ikke være det.

Dette følger av avhendingsloven § 3-10 som regulerer kjøpers undersøkelsesplikt før avtaleinngåelsen, mens avhendingsloven § 4-9 regulerer kjøpers undersøkelsesplikt etter overtakelsen.Les mer om avhendingsloven – Kjøpers undersøkelsesplikt før avtaleinngåelse. I utgangspunktet favner ikke undersøkelsesplikten til kjøper lenger etter overtakelsen enn i forkant av avtaleinngåelsen.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater