Bustadoppføringsloven: Hvem gjelder bustadoppføringsloven for?

I de tilfeller hvor boligen skal benyttes i kombinasjon med næring, skal det foretas en hovedmålsvurdering. Det sentrale virkeområdet for loven er likevel bygging av bolig til eget bruk. Også de tilfeller hvor det oppføres bolig for salg, det vil si for en kjøper som ikke selv skal bo i boligen, omfattes av loven så fremt det ikke er tale om næringsvirksomhet på kjøpers hånd.

Ved vurderingen av hvorvidt det er snakk om næringsvirksomhet eller ikke, skal det for det første legges vekt på omfanget av den inntektsgivende aktiviteten. Det andre kriteriet er tidsmomentet. En engangsoppføring for salg vil ikke anses som næringsvirksomhet, mens en varig aktivitet vil kunne betraktes som næringsvirksomhet. 

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater