Bustadoppføringsloven § 3: Avtalen

Bustadoppføringsloven dekker alle ordinære avtaler en næringsdrivende inngår med forbrukere om oppføring av boliger. Loven gjelder også for bygging av fritidsboliger, og det er kun boligproduksjon for utleie som faller utenfor lovens virkeområde.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater