Husleieloven: Fastsettelse av husleie

Utgangspunktet er at det er avtalefrihet i norsk rett. Likevel er det en sterk tradisjon i lov- og forskriftsbestemmelser for at det er den svake part i kontraktsforholdet som skal beskyttes.

Et sentralt spørsmål er hvorvidt partene har adgang til å endre avtalt husleie. Utleier kan ha et ønske om å få avtalefestet at det er adgang til å øke husleien, men ikke adgang til å redusere husleien. Ønsket kan være begrunnet i at utleier tar høyde for økte utgifter, eller høyere fortjeneste. Leietaker vil på sin side kunne ønske adgang til å nedjustere husleien.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater