Husleieloven § 1-8: Forbud mot diskriminering

Husleieloven § 1-8 inneholder et forbud mot diskriminering. Bestemmelsen ble endret med virkning fra 1. januar 2009 som følge av den allerede vedtatte diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Også etter straffelovens bestemmelser er det forbundet med straff dersom noen nektes varer eller tjenester på bakgrunn av diskriminering. Bestemmelsen i straffeloven får også anvendelse på boligmarkedet, dette ble fastslått av Høyesterett i en avgjørelse fra 1999.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater