Husleieloven § 2-11: Avslag i husleie

Design uten navn 2022 02 21 T152927 221

Husleieloven § 2-11 regulerer leietakers rett til å kreve avslag i husleien. Avslag i husleie kan kreves som følge av forsinkelse, eller ved mangler.

21/02/2022

Total forsinkelse og delvis forsinkelse

Ved en total forsinkelse, det vil si at husrommet ikke kan overtas i det hele tatt, plikter ikke leietaker å betale noen del av husleien. Dette er en naturlig konsekvens, all den tid det ikke skal betales for en ytelse man ikke får. Delvis forsinkelse foreligger i de tilfeller hvor ikke hele husrommet er overtatt av leietaker.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å kartlegge om du i din situasjon kan ha rett på avslag i husleie.

Forholdsmessig avslag

Ved mangler og tilfeller av delvis forsinkelse, har leietaker rett til et forholdsmessig avslag i husleien.

Ved forsinkelse kan leietaker kreve et avslag i husleien som tilsvarer forholdet mellom verdien av leieverdien av hele leieobjektet og leieverdien av den forsinkede delen av husrommet, for den tid forsinkelsen varer. Ved avgjørelsen må det først tas stilling til hvor stor del av hele husrommets leieverdi som faller på den forsinkede delen. Husleien skal reduseres prosentvis tilsvarende den delen av leieverdien som faller på den forsinkede delen.

For å kunne få avslag i husleie som følge av en mangel, er det en forutsetning at det foreligger en mangel som reduserer husrommets leieverdi. Husleien skal settes ned i tilsvarende grad som mangelen reduserer husrommets leieverdi. Avslag i husleie kan imidlertid ikke kreves i de tilfeller hvor leietaker har avslått utleiers tilbud om retting. Dersom et krav om retting fra utleiers side avskjæres, kan leietaker kreve avslag i husleien frem til avslaget ble gitt, for så å måtte betale den avtalte husleie etter at rettingstilbudet avslås.

Ved beregningen av husleieavslaget, er utgangspunktet husrommets verdi i kontraktsmessig stand. Dette trenger nødvendigvis ikke å være den husleien som er avtalt. Deretter må det avklares hvor stor del av husrommets verdi som kan tillegges den forsinkede delen, eller hva som er husrommets verdi med den mangelen som er oppdaget.

Følgende eksempel illustrerer beregningsmetoden: Dersom leieverdien på den delen av husrommet som ikke stilles til leietakers disposisjon er på 25%, eller reduserer mangelen leieverdien med 25%, skal avslaget i husleien også være på 25%. Har leietaker fått husrommet til under markedsverdi, vil han eller hun få et prisavslag som er mindre enn verdireduksjonen. Omvendt vil en leietaker som betaler mer enn husrommet er verdt, få et avslag i husleien som overstiger verdireduksjonen.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Sammen med deg går vi gjennom din situasjon og ser om du kan ha krav på forholdsmessig avslag.

Bli kjent med våre advokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater