Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Husleieloven § 2-11: Avslag i husleie

Husleieloven § 2-11 regulerer leietakers rett til å kreve avslag i husleien. Avslag i husleie kan kreves som følge av forsinkelse, eller ved mangler.

Husleieloven – Avslag i husleieTotal forsinkelse og delvis forsinkelse

Ved en total forsinkelse, det vil si at husrommet ikke kan overtas i det hele tatt, plikter ikke leietaker å betale noen del av husleien. Dette er en naturlig konsekvens, all den tid det ikke skal betales for en ytelse man ikke får. Delvis forsinkelse foreligger i de tilfeller hvor ikke hele husrommet er overtatt av leietaker.

Forholdsmessig avslag

Ved mangler og tilfeller av delvis forsinkelse, har leietaker rett til et forholdsmessig avslag i husleien.

Ved forsinkelse kan leietaker kreve et avslag i husleien som tilsvarer forholdet mellom verdien av leieverdien av hele leieobjektet og leieverdien av den forsinkede delen av husrommet, for den tid forsinkelsen varer. Ved avgjørelsen må det først tas stilling til hvor stor del av hele husrommets leieverdi som faller på den forsinkede delen. Husleien skal reduseres prosentvis tilsvarende den delen av leieverdien som faller på den forsinkede delen.

For å kunne få avslag i husleie som følge av en mangel, er det en forutsetning at det foreligger en mangel som reduserer husrommets leieverdi. Husleien skal settes ned i tilsvarende grad som mangelen  reduserer husrommets leieverdi. Avslag i husleie kan imidlertid ikke kreves i de tilfeller hvor leietaker har avslått utleiers tilbud om retting. Dersom et krav om retting fra utleiers side avskjæres, kan leietaker kreve avslag i husleien frem til avslaget ble gitt, for så å måtte betale den avtalte husleie etter at rettingstilbudet avslås.

Ved beregningen av husleieavslaget, er utgangspunktet husrommets verdi i kontraktsmessig stand. Dette trenger nødvendigvis ikke å være den husleien som er avtalt. Deretter må det avklares hvor stor del av husrommets verdi som kan tillegges den forsinkede delen, eller hva som er husrommets verdi med den mangelen som er oppdaget.

Følgende eksempel illustrerer beregningsmetoden: Dersom leieverdien på den delen av husrommet som ikke stilles til leietakers disposisjon er på 25%, eller reduserer mangelen leieverdien med 25%, skal avslaget i husleien også være på 25%. Har leietaker fått husrommet til under markedsverdi, vil han eller hun få et prisavslag som er mindre enn verdireduksjonen. Omvendt vil en leietaker som betaler mer enn husrommet er verdt, få et avslag i husleien som overstiger verdireduksjonen.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i husleierett. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.