Hva bør man gjøre når naboens hus står delvis på din eiendom?

Nabogrenser kan lett bli utfordrende, særlig i områder med hyppige byggeprosjekter. Dersom naboens hus delvis står på din eiendom, er det ingen automatikk i at du kan kreve å få den ulovlige delen fjernet. Det er flere hensyn som må vurderes først.

09/05/2019

Hovedregelen

Naboloven legger til grunn at hus som delvis ulovlig står på din eiendom kan fjernes eller rettes opp. Med hus siktes det til alle typer bygg.

Det er imidlertid ikke bare å ta seg selv til rette, for hovedregelen i naboloven § 11 er i realiteten unntaket, mens unntaket er hovedregelen.

Eksempel: En nabo på Nesøya fikk erfare dette da han rev halvparten av naboens uthus, og ble dømt i tingretten og lagmannsretten til erstatning og fengsel.

Unntaket

Selv om hovedregelen er at hus på egen tomt kan rettes eller rives, så er unntaket at dersom riving/retting medfører et uforholdsmessig stort utlegg eller tap for naboen, og naboen ikke kan legges til last for husets plassering, så kan retting ikke kreves. Om rettingen ikke blir forholdsmessig, skal det istedenfor ytes et vederlag som er minst like stort som skaden eller ulempen ved at naboens hus står på din eiendom.

Naboens vederlag kan heller ikke settes mindre enn gevinsten ved å utnytte din eiendom. I de tilfeller retting eller fjerning blir aktuelt, eller dersom ditt hus går til grunne, bortfaller naboens rett.

Naboloven legger altså til grunn at det skal foretas en interesseavveiing der særlig hensynet til økonomisk tap, samt skyldvurderingen står sentralt ved avgjørelsen av om noe kan kreves rettet. Det er dermed lite sannsynlig at retting blir aktuelt dersom naboen ikke kan klandres eller opptar en relativt liten del av din eiendom.

Få bistand i nabotvister

Naboloven åpner for konkrete vurderinger som kan være utfordrende å forholde seg til. Et godt tips er derfor å søke veiledning hos advokat. Codex Advokat har flere advokater med inngående kjennskap til nabotvister.

Les også:

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater