Sprengning hos naboen forårsaket sprekker i min vegg. Hva gjør jeg?

Et øde båthus ved en innsjø

Dersom naboen har forårsaket sprekker i veggen din er det et naturlig å ønske kompensasjon for skadene. Adgangen til kompensasjon har likevel noen forbehold som det lønner seg å være klar over. Hva er dine rettigheter etter naboloven?

19/01/2022

Hva er hovedregelen?

Naboloven forbyr å sette i gang med graving, bygging, sprengning eller liknende uten å sørge for tilstrekkelig tiltak mot ras, risting, signing, steinsprut, lufttrykk og lignende på naboeiendommen.

Forbudet mot sprengning mv. er en spesialregel som må ses i sammenheng med nabolovens generelle regel om tålegrensen i naboforhold, nemlig at ingen må gjøre eller sette i gang med noe som er urimelig eller unødig til skade eller ulempe på naboeiendom. Tiltak som kan være til skade eller ulempe på naboeiendom må i alle fall varsles om på forhånd.

ⓘ 
Naboloven kan fremstå som et komplekst lovverk.

Rollen til våre advokater er å veilede deg gjennom lovverket, slik at du blir trygg på dine rettigheter og plikter.

Har du krav på erstatning eller retting ved sprengning på nabotomt?

Dersom sprengning på naboeiendom forårsaker sprekker i veggen din kan du ha krav på erstatning. Utover å overgå den alminnelige tålegrensen er det et relevant vilkår om hvorvidt det er årsakssammenheng mellom sprengningen og skadene på ditt hus.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater veileder deg gjennom hele den juridiske prosessen, slik at du får en bekymring mindre.

Er det årsakssammenheng?

Vurderingen av om det foreligger årsakssammenheng må i praksis foretas av sakkyndige.
Erstatningsansvaret er objektivt. Så lenge tålegrensen er overskredet inntrer altså ansvaret, og både direkte og indirekte tap skal dekkes så lenge det er snakk økonomisk tap som følge av sprengningen.

Et ytterlig krav mot en nabo som forårsaker sprekker i veggen din som følge av sprengning er at det kan kreves retting av skaden. Adgangen til å kreve retting er likevel mindre praktisk ved sprengning.

Begrensninger ved erstatningskravet

I de tilfeller bygningen tåler ekstra lite kan erstatningskravet falle bort. Dette har sammenheng med det erstatningsrettslige kravet om årsakssammenheng. Hvis sprekkene i din vegg egentlig har oppstått som følge av at huset tåler ekstra lite, så kan man måtte bære risikoen for dette på egenhånd.

Vurderingen av hvorvidt eiendommen tåler lite skal skje på grunnlag av hva som til enhver tid er ansett som normal standard.

På den annen side, hvis naboen ikke varsler om sprengningstiltaket og samtidig kjenner til at ditt hus tåler ekstra lite, kan naboen likevel bli erstatningsansvarlig for de eventuelle skadene som blir påført ditt hus. Dette har sammenheng med at tiltaket kan bli ansett som urimelig eller unødvendig.

Hvordan et tiltak skal settes i verk for å unngå at det kommer i strid med loven kan avgjøres ved granneskjønn.

Erstatning fra entreprenøren

Erstatning fra naboen må ikke blandes med erstatning fra entreprenøren. Selv om naboen ikke kan holdes ansvarlig kan likevel bygningsarbeiderne/entreprenøren gjøre det dersom de bryter den meget strenge profesjonsnormen.

Hva gjør våre advokater for deg?

Hvorvidt man har rett på kompensasjon for skader i forbindelse med sprengning på naboeiendom er underlagt nærmere vurderinger med grensedragninger som ofte kan være utfordrende å forholde seg til. Et godt tips er derfor å søke veiledning hos advokat.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i vurderinger med grensedragning.

Bli kjent med våre advokater i dag

Tonje

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater