Når reguleringsplanen sier ja, men servitutten er negativ

Utgangspunktet er at eier har fri råderett over egen eiendom. De fleste er klar over at man likevel må forholde seg til gjeldende reguleringsplaner og ikke kan bygge eller drive virksomhet i strid med dem. Det ikke alle er klar over er at det kan hefte ulike erklæringer (negative servitutter) på eiendommen som også kan begrense eierens faktiske utnyttelse. I slike tilfeller er det behov for å klargjøre hvilken av de to som skal gå foran: Den offentligrettslige reguleringsplanen eller den privatrettslige erklæringen.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater