07/04/2021

Seksjonsnummer er en eiendomsbetegnelse. Det er betegnelsen som gis på en eierseksjon, og er opprettet under et gårdsnummer og et bruksnummer.

De aller fleste eiendommer i Norge har en unik betegnelse som består av

  • et kommunenummer (knr)
  • et gårdsnummer (gnr)
  • et bruksnummer (bnr).

Grunn som festes bort (tomtefeste) kan få et festenummer (fnr) i stedet for å opprettes som en grunneiendom med eget gnr/bnr.

Eierseksjoner opprettes som et seksjonsnummer (snr) under et gnr/bnr, evt. under et gnr./bnr./fnr.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater